Coregonus peled (Gmelin, 1788)

Hrvatsko ime: Sjeverna ozimica
Englesko ime: Peled
Njemačko ime: Peledmaräne


Pretraga na Google=>


Klasifikacija:
Red: Salmoniformes
Porodica: Coregonidae
Morfologija:
Ima završna (terminalna) usta bez zuba. 49 – 68 škržnih šipćica (branhiospina).
Max veličina:
30 – 40 cm, maksimalno 50 cm
maksimalna težina oko 5 kg
Biologija:
Mrijeste se od rujna do studenog u plitkoj vodi u rijekama i jezerima. Jedinke često prijeđu značajne udaljenosti do mjesta gdje će se mrijestiti. Plodnost iznosi 29 000 – 105 000 jaja po ženki.
Hrani se beskralježnjacima, naročito planktonskim račićima.
Distribucija:

Živi u većem dijelu sjeverne Europe, djelomično u jezerima arktičkog područja u Sibiru, Finskoj i Švedskoj. U Hrvatskoj unesena u vode Jadranskog sliva (pr. u akumulaciju Peruča) no nije poznato da li se populacija održala. - ALOHTONA VRSTA.

Regionalni IUCN status:

 

 

Globalni IUCN status:

najmanje zabrinjavajuča (LC)   ver 3.1

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci:

 

Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758)

Hrvatsko ime: Velika ozimica
Englesko ime: Schelly, Common Whitefish
Njemačko ime: Große SchwebrenkeKlasifikacija:
Red: Salmoniformes
Porodica: Coregonidae
Morfologija:

Broj ljusaka u bočnoj pruzi: 84-100
17–48 škržnih šipćica (branhiospina).
Usta su donja, mala i bez zubi. Vrlo varijabilna vrsta kod koje se formiraju lokalne rase (mnoge su nazvane podvrstama).

Max veličina:
15 – 40 cm, maksimalno 57 cm
maksimalna težina oko 2.8 kg
Biologija:

Mrijesti se od listopada do siječnja, na šljunkovitoj podlozi. Na vrijeme mriješćenja mogu utjecati Mjesečeve mijene. Jaja se izliježu za oko 100 dana. Spolna zrelost se postiže u 3 – 4 godine. Žive do 10 godina. Plodnost iznosi 1 000-28 000 jaja po ženki.
Mlađ se hrani beskralježnjacima, naročito planktonskim račićima, a odrasle jedinke bentičkim i planktonskim formama.

Distribucija:
Sjeverozapadna i srednja Europa u velikim hladnim jezerima, i u baltičkom području gdje migrira u rijeke radi mriješćenja. Novijim istraživanjima ovaj kompleks je podjeljen u oko 20 zasebnih vrsta. U Hrvatskoj unesena u neke akumulacije (Peruča). - ALOHTONA VRSTA. Taksonomski status niti podrijeklo populacija u Hrvatskoj nisu poznati.
Regionalni IUCN status:

 

nije ocjenjena jer je unesena

 

Globalni IUCN status:

osjetljiva (VU)  D2  ver 3.1

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci: