Micropterus salmoides (Lacepede, 1802)

Hrvatsko ime: Pastrvski grgeč
Englesko ime: Largemouth Bass
Njemačko ime: ForellenbarschKlasifikacija:
Red: Perciformes
Porodica: Centrarchidae
Morfologija:

Leđna peraja: (9) 10 (11) tvrdih šipćica / (9-)12-13(-14) mekih šipćica
Podrepna peraja: 2-3 tvrdih šipćica / 10 – 12 mekih šipćica
Trbušna peraja I tvrda šipćica / 5mekih šipćica
Broj ljusaka u bočnoj pruzi: 59 – 77
Velika usta supraterminalna (gornja), donja čeljust izbočena. Najveća visina tijela stane više od tri puta u ukupnu duljinu tijela.

Max veličina:
40 – 60 cm, max. 97 cm
Biologija:

Izraziti predator, mlade jedinke hrane se račićima, mlađem, a odrasle manjom ribom, žabama i bentičkom faunom. Mrijesti se od svibnja do srpnja. Mužjak gradi gnijezdo, te čuva ikru i kraće vrijeme mlađ. Spolno dozrijeva u 3. ili 4. godini života. Eurihalilna je vrsta pa nastanjuje i brakične vode.

Distribucija:
Agresivna ALOHTONA vrsta, iako u Hrvatskoj još nije jako raširena . U Europu je unesena u 20. stoljeću. Potječe iz istočnog djela S. Amerike. U Hrvatskoj je za sad unesen samo u vode Dunavskog sliva. Pastrvski grgeč je uglavnom unesen u sportske ribnjake i do sad nije zabilježen značajan uspijeh u prirodnom razmnožavanju i širenju u otvorene vode.
Regionalni IUCN status:
nije ugrožena vrsta
Globalni IUCN status:

nija na IUCN Crvenoj listi

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci:

 

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)

Hrvatsko ime: Sunčanica
Englesko ime: Pumpkinseed
Njemačko ime: SonnenbarschKlasifikacija:
Red: Perciformes
Porodica: Centrarchidae
Morfologija:

Leđna peraja: (9) 10 (11) tvrdih šipćica / (9) 10-12 mekih šipćica
Podrepna peraja: 3 tvrde šipćice / 8-12 mekih šipćica
Trbušne peraje: 1 tvrda šipćica / 5 mekih šipćica
Broj ljusaka u bočnoj pruzi: 35-47
Tijelo je bočno jako spljošteno i visoko, tako da mu najveća visina stane samo oko 2 puta u ukupnu duljinu tijela. Branhiospine su tanke i kratke, skoro zakržljale. Ždrijelni zubi su na vrhu okrugli. Piloričkih nastavaka ima od 6-7. Diploidan kromosomski broj je 48. Tijelo je živih boja; na produžetku škržnog poklopca nalazi se tamna pjega. Usta su mala, supraterminalna (gornja).

Max veličina:
10-15 cm, max. do 40 cm
Biologija:

Spolno dozrijeva u 2. godini života. Mrijesti se od svibnja do srpnja, a to se može protegnuti i na kolovoz. Ženke odlažu do 5000 jaja u mrijestne jamice koje iskopa mužjak, više ženki odlaže ikru u istu jamicu. Mužjak brižno čuva gnijezdo i potomstvo sve dok ono slobodno ne propliva. Sunčanica se hrani bezkralješnjacima, te ribljom ikrom i mlađi.

Distribucija:
Alohtona vrsta. U europske vodotoke unesena krajem 19. stoljeća iz Sjeverne Amerike. Vrlo brzo se proširila i danas naseljava gotovo sve vodotoke jadranskog i dunavskog sliva. Osobito je brojna u plićim priobalnim staništima sporo tekućih voda s gustom vegetacijom. Ženka polaže jaja u gnijezdo, koje većinom čuva mužjak, što je čini konkurentnijom u odnosu na ostale vrste.
Regionalni IUCN status:

nije na popisu Crvene knjige slatkovodnihriba Hrvatske

 

Globalni IUCN status:

nija na IUCN Crvenoj listi 

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci: