Zingel zingel (Linnaeus, 1758)

sin. Aspro zingel

Hrvatsko ime: Veliki vretenac
Englesko ime: Zingel
Njemačko ime: Zingel


{gallery id=birds rows=1 cols=5 width=120 height=120 labels=captions alignment=center orientation=horizontal buttons=0 links=0 counter=0 overlay=1}/slatkovodne_ribe/Zingel_zingel{/gallery}


Klasifikacija:
Red: Perciformes
Porodica: Percidae
Morfologija:
Prva leđna peraja: 8-15 tvrdih šipćica
Druga leđna peraja: 1 tvrda šipćica / 18-20 mekanih šipćica
Podrepna peraja: 1-2 tvrde šipćice / 11-13 mekanih šipćica
Broj kralježaka: 47-49
Bočna pruga ima 83-95 ljusaka.  
Škržnih šipćica (branhiospina) na prvom škržnom luku ima od 13-15. Prsa su gola, a trbuh je prekriven ljuskama. Tijelo je žutosivo sa tamnim pjegama i više-manje jako izraženim kosim prugama (4).
Max veličina:
dužina do 50 cm
Biologija:
Živi uz obale rijeka. Mrijesti se u svibnju. Ikra je sitna i ljepljiva. Hrani se beskralješnjacima dna i mladim ribama.
Distribucija:
Sliv Dunava, Dnjestra i Pruta. U Hrvatskoj naseljava samo vode Dunavskog sliva.
Regionalni IUCN status:

osjetljiva (VU) (MRAKOVČIĆ i SUR. 2006)


Globalni IUCN status:

najmanje zabrinjavajuća (LC)   ver 3.1

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci:

Zingel streber (Siebold, 1863)

sin. Aspro streber

Hrvatsko ime: mali vretenac
Englesko ime: Streber
Njemačko ime: Streber


{gallery id=birds rows=1 cols=5 width=120 height=120 labels=captions alignment=center orientation=horizontal buttons=0 links=0 counter=0 overlay=1}/slatkovodne_ribe/Zingel_streber{/gallery}


Klasifikacija:
Red: Perciformes
Porodica: Percidae
Morfologija:
Prva leđna pera: 8-9 tvrdih šipćica
Druga leđna peraja: 1 tvrda šipćica / 12-13 mekanih šipćica
Podrepna peraja: 1 tvrda šipćica / 10-12 mekanih šipćica
Broj ljusaka u bočnoj pruzi: 70-82
Broj kralješaka: 30-45
Tijelo je iza podrepne peraje jako izduženo. Ima dvije leđne peraje. Prsa i prednji dio trbuha su goli, bez ljusaka. Boja tijela je žutosiva sa pet tamnih kosih pruga; prva je ispred leđne peraje; druga pod zadnjom polovinom prve leđne peraje; treća ispod druge leđne peraje, a preostale dvije su na repnom dijelu.
Max veličina:
22cm
Biologija:
Voli plića, šljunkovita dna. Hrani se bentičkim organizmima. Mrijesti se u ožujku i travnju.
Distribucija:
Živi u slivu Dnjestra i Dunava. U Hrvatskoj se javlja podvrsta Zingel streber streber u Dunavskom slivu.
Regionalni IUCN status:

osjetljiva (VU)  (MRAKOVČIĆ i SUR. 2006)


Globalni IUCN status:

najmanje zabrinjavajuća (LC)   ver 3.1

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci:

Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)

sin. Stizostedion lucioperca

Hrvatsko ime: Smuđ
Englesko ime: Zander, Pikeperch
Njemačko ime: Zander, Sandart, Schill


{gallery id=birds rows=1 cols=5 width=120 height=120 labels=captions alignment=center orientation=horizontal buttons=0 links=0 counter=0 overlay=1}/slatkovodne_ribe/Sander_lucioperca{/gallery}


Klasifikacija:
Red: Perciformes
Porodica: Percidae
Morfologija:
Prva leđna peraja: 13-17 tvrdih šipćica
Druga leđna peraja: 1-3 tvrdih šipćica / 19-24 mekanih šipćica
Podrepna peraja: 2-3 tvrde šipćice / (10) 11-13 (14) mekih šipćica
Broj kralježaka: 46-48.
Repna peraja sadrži 17 šipćica.
Broj ljusaka u bočnoj pruzi: 80 - 97
Broj ljusaka iznad bočne pruge: 12-16
Broj ljusaka ispod bočne pruge: 16-24
Postoje dvije leđne peraje, između kojih je mali međuprostor ili se pak dodiruju. U gornjoj i donjoj vilici nalaze se jaki zubi. Piloričkih nastavaka ima 4-10, a škržnih šipćica (branhiospina) od 13-15. Na bočnoj strani tijela ima 8-12 sivocrnih poprečnih pruga. Po leđnoj i repnoj peraji nalazi se niz tamnih pjega razbacanih na opnama između šipćica, dok su ostale peraje bjeložute. Ljuske su sitne. Diploidni broj kromosoma je 24.
Max veličina:
1.5 m ; maximalna zabilježena masa: 20 kg
Biologija:
Živi u čistim i bistrim vodama sa šljunkovitim i pješčanim dnom. Obično se susreće u dubljim vodama sa stabilnim režimom kisika i to iznad 7 mg/l kisika i temperaturom vode izmedu 10-18°C. Spolnu zrelost postiže u 3. godini, a najčešće od četvrte do sedme godine, pri dužini od oko 60 cm. Mrijesti se u travnju i svibnju, pri temperaturi vode od 12-15 °C . Gradi gnijezda u obliku jama. Plodnost je oko 1 000 000 (do 200 000 na kilogram ženke). Mužjaci čuvaju jaja. Mlađ se hrani zooplanktonom, a krajem prve godine prelazi na grabežljivi način prehrane. U zagađenim vodama smuđevi umiru među prvima.
Distribucija:
U rijekama i jezerima sliva Baltičkog, Crnog, Azovskog, Kaspijskog i Aralskog mora. U Hrvatskoj živi u Dunavu, Savi, Dravi i njihovim pritokama, te skoro svim zatvorenim vodama panonske nizine.
Regionalni IUCN status:Globalni IUCN status:

najmanje zabrinjavajuća (LC)   ver 3.1

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci:

Sander volgensis (Gmelin, 1788)

sin. Stizostedion volgensis

Hrvatsko ime: Smuđ kamenjak
Englesko ime: Volga Zander
Njemačko ime: Wolgazander


{gallery id=birds rows=1 cols=5 width=120 height=120 labels=captions alignment=center orientation=horizontal buttons=0 links=0 counter=0 overlay=1}/slatkovodne_ribe/Sander_volgense{/gallery}


Klasifikacija:
Red: Perciformes
Porodica: Percidae
Morfologija:

Prva leđna peraja: 12- 14 tvrdih šipćica
Druga leđna peraja: 1-2 tvrdih šipćica / 20-22 mekanih šipćica
Podrepna peraja: 2 tvrde šipćice / 9-10 mekanih šipćica
Bočna pruga ima 70-83 ljusaka.
Leđne peraje se dodiruju. Donja čeljust ne zalazi u gornju. Duljina glave je nešto veća nego kod običnog smuđa i poprečne pruge na tijelu su mu nešto izraženije. Promjer oka stane 3 ili manje puta u izaočni prostor glave. Škržni poklopac je sasvim pokriven ljuskama. Piloričkih nastavaka ima 3. Broj branhiospina varira od 15-18. Ljuske su veće nego kod smuđa.

Max veličina:
35 cm ; maximalna zabilježena masa: 1.4 kg
Biologija:
Živi u slatkim vodama i to na ušćima velikih rijeka odakle zalazi u mora. Susreće se na dubokim mjestima sa pješčanim dnom. Spolno sazrijeva u 3-4 godini. Mrijesti se u proljeće. Mlađ se hrani račićima, ali već u prvoj godini života postaju grabljivice i hrani se sitnim ribama i krupnim rakovima.
Distribucija:
Rasprostranjen je u slivu rijeka sjevernog dijela Crnog, Azovskog i Kaspijskog mora. U Hrvatskoj samo u Dunavskom slivu.
Regionalni IUCN status:

nedovoljno poznata (DD) (MRAKOVČIĆ i SUR. 2006)


Globalni IUCN status:

najmanje zabrinjavajuća (LC)   ver 3.1

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci:

Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758)

Hrvatsko ime: Grgeč (sin. bandar, ostriž, perkija)
Englesko ime: Perch, European Perch
Njemačko ime: Barsch, Flußarsch


{gallery id=birds rows=1 cols=5 width=120 height=120 labels=captions alignment=center orientation=horizontal buttons=0 links=0 counter=0 overlay=1}/slatkovodne_ribe/Perca_fluviatilis{/gallery}


 

Klasifikacija:
Red: Perciformes
Porodica: Percidae
Morfologija:
Prva leđna peraja: 13-17 tvrdih šipćica
Druga leđna peraja: 1-3 tvrde šipćice / 13-15 mekanih šipćica
Podrepna peraja: 2 tvrde šipćice / 7-10 mekanih šipćica
Trbušne peraje: 1 tvrda šipćica / 5 mekanih šipćica
Broj kralježaka: 39-42.
Po tijelu ima sitne ktenoidne ljuske. Ima dvije leđne peraje od kojih je prva duža od druge. Na kraju prve leđne peraje nalazi se tamna pjega. Zubi na vilicama su sitni i rasporedeni u nekoliko redova. Gornjovilična kost seže unatrag do vertikale sredine oka. Diploidan broj kromosoma iznosi 48. Boja tijela jako varira, ali je većinom srebrnastožuta, a po bokovima ima 5-8 poprečnih, tamnih pruga.
Max veličina:
50 cm i do 1kg
Biologija:
Javlja se u sporim tekučicama i dubokim jezerima. U velikim jezerima može imati i posebne forme. Iako mogu podnijeti hladne i brzotekuće vode, u takvoj se vodi ne mogu razmnožavati. Mladi se hrane raznim beskralješnjacima i jajašcima drugih riba. Odrasli se hrane beskralješnjacima i drugim ribama. Mrijesti se u proljeće. Plodnost ženki iznosi od 10 000 do 200 000 komada ikre.
Distribucija:
Europa i Azija do Kolima. Kod nas dolazi u Dunavskom slivu.
Regionalni IUCN status:Globalni IUCN status:

najmanje zabrinjavajuća (LC)   ver 3.1

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci: