2. Morfologija

2. Morfologija

Tijelo je vretenasto i bočno spljošteno, hidrodinamičnog oblika. Na tijelu razlikujemo glavu, trup i rep.

2.1. Glava

Tu se nalaze parni nosni otvori i velike oči bez očnih kapaka. Sa strane glave su veliki škržni poklopci ispod kojih su škrge. Neke vrste (grabežljive) u usnoj šupljini imaju zube.

2.2. Trup i rep

Od početka trupa do repa proteže se bočna pruga. Na granici trupnog i repnog dijela tijela nalazi se analni otvor, a iza njega na mokraćno-spolnoj kvržici najprije je spolni, a zatim mokraćni otvor. Ribe imaju parne i neparne peraje. Parne peraje postavljene su usporedno s tijelom. Parne peraje su prsne i trbušne. Prsne peraje učvršćuju se na oplećje iza škržnog otvora. Trbušne peraje nisu fiksirane za osni skelet, pa mogu biti smještene na različitim dijelovima tijela. Neparne peraje su leđna, repna i podrepna. Repna peraja kod koštunjača je homocerkalna (rep je izvana simetričan ali iznutra kralješnica završava u gornjem kraku).
Vrste repnih peraja:

Protocerkalna peraja Heterocerkalna peraja Dificerkalna peraja Homocerkalna peraja
!. Protocerkalna 2. Heterocerkalna 3. Dificerkalna 4. Homocerkalna

Repna peraja je glavni organ za pokretanje. Postoji jedna ili dvije leđnih peraja i jedna podrepna. Postoji još i masna peraja (kod por. Salmonidae, Ameiuridae i dr.) koja je smještena s leđne strane, a ne sadrži nikakve koštane potpore.