Popis vrsta

Trachinotus ovatus (Linnaeus, 1758)

 

Hrvatsko ime: Strijela modrulja

Englesko ime: Derbio   

Njemačko ime:  Gabelmakrele 

 


 


Klasifikacija:
Red: Perciformes
Porodica: Carangidae
Morfologija:

Max veličina:

Biologija:

Distribucija:

Regionalni IUCN status:

Globalni IUCN status:

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci: