Popis vrsta

Cobitis elongatoides (Bacescu & Maier, 1969)

Hrvatsko ime: Vijun
Englesko ime: Danubian Loach
Njemačko ime: Steinbeißer, DomgrundelKlasifikacija:
Red: Cypriniformes
Porodica: Cobitidae
Morfologija:

Leđna peraja: 2 tvrde šipćice / 8 mekanih šipćica
Podrepna peraja: (1) 2 tvrde šipćice / 6 mekanih šipćica
Repna peraja: 16 šipćica
Prsne peraje: 1 tvrda šipćica / 8 mekanih šipćica
Trbušne peraje: 1 tvrda šipćica / 7 mekanih šipćica
Broj kralješaka: 41-43
Razmak od vrha njuške do oka manji od razmaka od oka do operkuluma. Ždrijelni zubi 1.7 - 1.10 . Brkovi kod C. elongatoides su kraći nego kod C. bilineata i C. dalmatina. Tamno crna pjega pri bazi repa postavljena je gotovo vertikalno.
Nekad se smatralo da ove populacije kod nas pripadaju vrsti Cobitis taenia, ali je ta vrsta opisana i živi na području skandinavskih zemalja, te je dosta različita od vrste prisutne kod nas pa su naše populacije dobile zaseban znanstveni naziv.
Duž leđa se sa svake strane pruža niz sitnih točaka, često spojenih u nepravilnu liniju, a duž bokova niz krupnijih ovalnih mrlja koje su spojene i dodiruju se.
Duljina prsne peraje kod C. elongatoides ne stane puna 3 puta u razmak između početka prsnih peraja do početka trbušnih peraja. Dok kod C. elongata duljina prsne peraje stane puna 3 puta u razmak između početka prsnih peraja do početka trbušnih peraja.

Max veličina:
14 cm
Biologija:
Živi u sporo tekućim rijekama, uglavnom na mjestima gdje je dno muljevito i puno detritusa u koji se može ukopati. Također često dolazi i u barama uz same tokove rijeka.
Hrani se ličinkama kukaca, sitnim mekušcima i crvima. Aktivan je uglavnom tijekom noći, a danju leži ukopan u mulju.
Mrijesti se od travnja do lipnja, u plitkoj vodi među kamenjem obraslim nitastim algama i drugom vegetacijom.
Distribucija:
Rasprostranjena po čitavom Dunavskom slivu u Hrvatskoj.
Regionalni IUCN status:

nije na popisu Crvene knjige slatkovodnih riba Hrvatske (MRAKOVČIĆ i SUR. 2006)

 

Globalni IUCN status:

najmanje zabrinjavajuća (LC)     ver 3.1

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci: