Popis vrsta

Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922)

sin. Cobitis aurata balcanica
Sabanejewia aurata

Hrvatsko ime: Zlatna nežica
Englesko ime: Golden Loach
Njemačko ime: GoldsteinbeißerKlasifikacija:
Red: Cypriniformes
Porodica: Cobitidae
Morfologija:
Leđna peraja: 2 (3) tvrde šipćice / (6) 7 mekanih šipćica
Podrepna peraja: 2-3 tvrde šipćice / (4) 5 (6) mekanih šipćica
Prsne peraje: (6) 7-8 (9) mekanih šipćica
Trbušne peraje: 5-6 mekanih šipćica
Repna peraja: 19 šipćica
Tijelo je znatno izduženo i spljošteno sa strana, tako da je mala razlika između najmanje i najveće visine tijela. Iza leđne peraje dobro je razvijen kožni greben. Duljina glave stane 5,2-5,6 puta u duljinu tijela. Usta su donja. Koštane izrasline ispod očiju su dobro razvijene. Tamnih pjega na bokovima tijela ima od 12-16 i one su kose i široke. Pjege na leđima su crvenkaste, ima ih 10-12, a odvojene su jedna od druge svijetložutim pjegama. Leđna i repna peraja imaju 4-6 redova tamnih pjega po šipćicama. Na osnovi repne peraje nalaze se dvije tamne pjege.
Max veličina:
duljina do 10 cm
Biologija:
Živi u gornjim i srednjim tokovima rijeka, ali ne zalazi u pastrvsku regiju, kao ni u donje tokove i ušća. Kod nas ih se uglavnom nalazi u manjim pritocima većih rijeka, pa je i to možda razlog slabe istraženosti.
Distribucija:
Rasprostranjena je samo na Balkanu, tj. ona je balkanski endem. Živi samo u pritokama Dunava i Egejskog mora. U Hrvatskoj ju nalazimo u vodama Dunavskog sliva, odnosno u rijekama Kupi, Savi, Ilovi, donjim dijelovima Drave.
Regionalni IUCN status:

osjetljiva (VU) (MRAKOVČIĆ i SUR. 2006)

 

Globalni IUCN status:

najmanje zabrinjavajuća (LC)     ver 3.1

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci: