Popis vrsta

Knipowitschia croatica Mrakovcic, Kerovec, Misetic & Schneider, 1994

Hrvatsko ime: vrgoračka gobica
Englesko ime: Neretva dwarf goby
Njemačko ime: -Klasifikacija:
Red: Perciformes
Porodica: Gobiidae
Morfologija:

- golo tijelo, ljuske prisutne samo ispod prsnih peraja

- 15-18 poprečnih pruga na boku kod mužjaka
Max veličina:
maksimalno do 4 - 5 cm (spada u jednu od najmanjih vrsta u Hrvatskoj)
Biologija:
Živi manje od dvije godine. Pari se već nakon prve zime u razdoblju od veljače do svibnja. Ženke polažu jaja ispod kamenja, bilja ili drva, a mužjaci ih brane od potencijalnih predatora. U pojedinim vodotocima se u određenom dijelu godine povlače i u podzemne vode.

Glavočići su pridnene vrste s vrlo malim radijusom kretanja te je njihova prehrana vezana isključivo uz hranjive tvari s dna. Najviše se hrane lako dostupnim sitnim vodenim beskralješnjacima, uglavnom ličinkama vodenih kukaca, rakušcima i oblićima.

Nastanjuju čiste i hladne krške vodotoke siromašne organskim tvarima, posebice područja u blizini snažnih krških izvora. Posebno je zanimljivo da najveći dio života provode u podzemlju te da na površinu dolaze samo početkom godine s bujanjem vodotoka radi mrijesta. Za vrijeme ljetnih mjeseci, zbog presušivanja vode, povlače se u podzemlje gdje preživljavaju dulje nepovoljne uvjete. To je vrlo specifična prilagodba na život u vodama krških područja, karakteristična za mnoge ribe jadranskog slijeva.
Distribucija:
Vrgoračka gobica nastanjuje rijeke Maticu i Norin, jezera Modro oko i Baćinska jezera u Hrvatskoj te donji dio sliva rijeke Neretve u Bosni i Hercegovini.
Regionalni IUCN status:

kritično ugrožena (CR) (MRAKOVČIĆ i SUR. 2006)

 

Globalni IUCN status:

osjetljiva (VU)   B2ab(iii); D2   ver 3.1

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna  Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci: