Popis vrsta

Knipowitschia mrakovcici Miller, 2009

Hrvatsko ime: visovački glavočić
Englesko ime: Mrakovcic´s Goby
Njemačko ime: -

Naziv mrakovcici dan je u čast poznatom hrvatskom znanstveniku prof. dr. sc. Miloradu Mrakovčiću.


{gallery id=birds rows=1 cols=5 width=120 height=120 labels=captions alignment=center orientation=horizontal buttons=0 links=0 counter=0 overlay=1}/slatkovodne_ribe/Knipowitschia_mrakovcici{/gallery}


Klasifikacija:
Red: Perciformes
Porodica: Gobiidae
Morfologija:

- ljuske prisutne na bokovima i repnom dršku

- više od 10 poprečnih pruga na boku kod mužjaka
Max veličina:
do 5,5 cm
Biologija:

Mrijest započinje tijekom veljače i ožujka, kada započinje otapanje snijega zbog čega bujaju vodotoci u kojima žive te može trajati sve do rujna. Spolno zrele jedinke mrijeste se više puta tijekom toga razdoblja. Mužjaci prave gnijezda na otvorima u stijenama, ispod kamenja ili na muljevitoj – pjeskovitoj podlozi. Za sve je gobice tipična promjena boje tijela u vrijeme mrijesta. Tada je jako izraženo spolno dvoličje, kada mužjacima glava i peraje postanu tamniji, dok kod ženki trbušna strana postaje zlatnožuta. Za vrijeme mrijesta mužjak boravi u gnijezdu, a nakon mrijesta agresivno čuva i brani jaja od ostalih ženki i mužjaka, sve do njihova izvaljivanja.

Glavočići su pridnene vrste s vrlo malim radijusom kretanja te je njihova prehrana vezana isključivo uz hranjive tvari s dna. Najviše se hrane lako dostupnim sitnim vodenim beskralješnjacima, uglavnom ličinkama vodenih kukaca, rakušcima i oblićima.

Nastanjuju čiste i hladne krške vodotoke siromašne organskim tvarima, posebice područja u blizini snažnih krških izvora. Posebno su zanimljive vrgoračka gobica i radovićev glavočić, za koje se pretpostavlja da najveći dio života provode u podzemlju te da na površinu dolaze samo početkom godine s bujanjem vodotoka radi mrijesta. Za vrijeme ljetnih mjeseci, zbog presušivanja vode, povlače se u podzemlje gdje preživljavaju dulje nepovoljne uvjete. To je vrlo specifična prilagodba na život u vodama krških područja, karakteristična za mnoge ribe jadranskog slijeva.
Distribucija:
Stenoendem Hrvatske koji naseljava samo Visovačko jezero i niže dijelove rijeke Krke. Endemska vrsta
Regionalni IUCN status:

ugrožena (EN) (MRAKOVČIĆ i SUR. 2006)


Globalni IUCN status:

kritično ugrožena (CR)   B1ab(v)   ver 3.1

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna  Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci: