Popis vrsta

Knipowitschia radovici Kovacic, 2005

Hrvatsko ime: Radovićev glavočić
Englesko ime: Radovic`s goby
Njemačko ime: -Klasifikacija:
Red: Perciformes
Porodica: Gobiidae
Morfologija:

- ljuske prisutne ispod prsnih peraja i na repnom dršku

- manje od 10 poprečnih pruga na boku kod mužjaka

Max veličina:
do 5,5 cm
Biologija:

Mrijest započinje tijekom veljače i ožujka, kada započinje otapanje snijega zbog čega bujaju vodotoci u kojima žive te može trajati sve do rujna. Spolno zrele jedinke mrijeste se više puta tijekom toga razdoblja. Mužjaci prave gnijezda na otvorima u stijenama, ispod kamenja ili na muljevitoj – pjeskovitoj podlozi. Za sve je gobice tipična promjena boje tijela u vrijeme mrijesta. Tada je jako izraženo spolno dvoličje, kada mužjacima glava i peraje postanu tamniji, dok kod ženki trbušna strana postaje zlatnožuta. Za vrijeme mrijesta mužjak boravi u gnijezdu, a nakon mrijesta agresivno čuva i brani jaja od ostalih ženki i mužjaka, sve do njihova izvaljivanja.

Glavočići su pridnene vrste s vrlo malim radijusom kretanja te je njihova prehrana vezana isključivo uz hranjive tvari s dna. Najviše se hrane lako dostupnim sitnim vodenim beskralješnjacima, uglavnom ličinkama vodenih kukaca, rakušcima i oblićima.

Nastanjuju čiste i hladne krške vodotoke siromašne organskim tvarima, posebice područja u blizini snažnih krških izvora. Posebno su zanimljive vrgoračka gobica i radovićev glavočić, za koje se pretpostavlja da najveći dio života provode u podzemlju te da na površinu dolaze samo početkom godine s bujanjem vodotoka radi mrijesta. Za vrijeme ljetnih mjeseci, zbog presušivanja vode, povlače se u podzemlje gdje preživljavaju dulje nepovoljne uvjete. To je vrlo specifična prilagodba na život u vodama krških područja, karakteristična za mnoge ribe jadranskog slijeva.
Distribucija:
Stenoendem Neretve (Hrvatska i BiH).
Regionalni IUCN status:

nedovoljno poznata (DD) (MRAKOVČIĆ i SUR. 2006)

 

Globalni IUCN status:

osjetljiva (VU)   D2   ver 3.1

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna  Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci: