Popis vrsta

Pomatoschistus canestrinii (Ninni, 1883)

Hrvatsko ime: Glavočić crnotrus
Englesko ime: Canestrini´s Goby
Njemačko ime: Canestrini-Grundel


{gallery id=birds rows=1 cols=5 width=120 height=120 labels=captions alignment=center orientation=horizontal buttons=0 links=0 counter=0 overlay=1}/slatkovodne_ribe/Pomatoschistus_canestrinii{/gallery}


Klasifikacija:
Red: Perciformes
Porodica: Gobiidae
Morfologija:

Glavočić crnotrus je uglavnom sivobijele boje te po tijelu ima nepravilno raspoređene crne pjege i nekoliko poprečnih pruga. Kao svojstvo po kojem se glavočić crnotrus razlikuje od ostalih vrsta ističe se crna pjega okružena azurnoplavom bojom koja se nalazi na prvoj leđnoj peraji. U vrijeme mrijesta ženke glavočića crnotrusa lako se razlikuju od mužjaka po tome što imaju žuto obojen trbuh. U slatkovodnih populacija glavočića crnotrusa u Hrvatskoj zabilježena je sklonost prema smanjenju broja ljusaka na tijelu i broja osjetnih kanala na glavi.

Max veličina:
Glavočić crnotrus je malena riba čiji mužjaci dosežu veličinu do 65 mm, a ženke samo do 50 mm. Zanimljivo je da primjerci ove vrste iz slatkih voda dosežu manju veličinu od onih iz morskih staništa.
Biologija:

Mrijest glavočića crnotrusa traje od ožujka do travnja i od lipnja do srpnja. Pojedina ženka se može mrijesti i nekoliko puta u jednoj sezoni. Postoji određena briga za potomstvom jer mužjak čuva jajašca nakon oplodnje sve do izvaljivanja mladih. Glavočić crnotrus je vrsta kratkog životnog vijeka kojoj životni ciklus traje samo oko jednu i pol godinu.

Hrani se sitnim beskralježnjacima dna kao što su veslonošci, mnogočetinaši te rakušci i jednakonošci. Pretežito lovi tijekom noći aktivno pretražujući dno rijeka i jezera u kojima živi.

Tipičan je stanovnik estuarija i laguna te naseljava rijeke i morska područja u blizini takvih bočatih staništa. Preferira vode širokog raspona saliniteta između 2 i 20 PSU što je prilagodba na život u ušćima rijeka gdje su promjene saliniteta u vertikalnom stupcu vode vrlo velike i brze. Najviše ga se nalazi na muljevitim dnima s malo vegetacije ili onima prekrivenim s algama iz roda Ulva (morska salata).
Distribucija:
Naseljava niže djelove vodotoka jadranskog sliva u Italiji, Sloveniji i Hrvatskoj. Hrvatskoj glavočić crnotrus nastanjuje bočate vode rijeka Mirne, Krke, Zrmanje, Jadro, Žrnovnice, Cetine i Neretve, a zabilježen je i u Baćinskim jezerima i Modrom oku. Ljudskom djelatnošću unesenu nekoliko jezera u Italiji, te u rijeku Ričicu u Lici.
Regionalni IUCN status:

ugrožena (EN)  (MRAKOVČIĆ i SUR. 2006)


Globalni IUCN status:

najmanje zabrinjavajuća (LC)    ver 3.1

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna  Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci: