Popis vrsta

Aulopyge huegelii (Heckel, 1842)

Hrvatsko ime: Oštrulja
Englesko ime: Dalmatian Barbel Gudgeon
Njemačko ime: Barbelgründling

Naziv roda Aulopyge dolazi od latinskog aulos – frula, cijev i pyge – rep, koji je dobila zbog leglice za jajašca u obliku cijevi, a naziv vrste huegelii dan je u častaustrijskom botaničaru barunu Carlu Freiherrnu Hügelu.


{gallery id=birds rows=1 cols=5 width=120 height=120 labels=captions alignment=center orientation=horizontal buttons=0 links=0 counter=0 overlay=1}/slatkovodne_ribe/Aulopype_huegelii{/gallery}


Klasifikacija:
Red: Cypriniformes
Porodica: Cyprinidae
Morfologija:
Tijelo je gotovo potpuno bez ljusaka, što je ustvari prilagodba na podzemni način života. Glava je izdužena, jako zašiljena i uska. Usta su mala, potkovasta, okružena s dva para brčića. Tijelo je žućkastosrebrne boje s crnosmeđim mrljama i točkama na bokovima i leđima. U leđnoj se peraji nalazi istaknuta tvrda bodlja s nazubljenim unutarnjim rubom, po kojoj je i dobila narodne nazive oštrulja ili oštrulj. Dužina tijela prosječno se kreće od 100 do 200 milimetara. Bočna linij a vrlo je neobična, valovita. Ženke za vrijeme mrijesta imaju cijev za leženje jaja, tzv. leglicu.
Max veličina:
15-20 cm.
Biologija:

Naseljava vodotoke sa bržom i čistom vodom, te jezera i akumulacije na tim vodama. Ulaze i u podzemne vode tijekom sušnog razdoblja.

Mužjaci postaju spolno zreli već u prvoj godini starosti, dok ženke tek u drugoj godini. Mužjaci su uvij ek nešto manji od ženki, a tij ekom mrij esta su i različito obojeni.
Mrijest počinje krajem travnja u plitkoj vodi pri temperaturi 13-17°C. Ženka pri mrijestu traži prikladno mjesto i zatim pomoću leglice (modificirane cjevčice) leže nekoliko tisuća jaja. Jaja odlaže u udubljenja, pukotine u stijenama i između korijenja biljaka.

Hranu čine uglavnom različite alge, zooplankton, vodeni kukci, ličinke i drugi beskralješnjaci. Dobro podnosi nedostatak hrane, kao prilagodbu na preživljavanje nepovoljnih uvjeta u podzemlju.
Distribucija:

Oštrulja je stenoendem Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Naseljava Zrmanju, Krku i Cetinu, vodotoke Glamočkog, Duvanjskog i Livanjskog polja, te jezero Blidinje i Buško blato.

Regionalni IUCN status:

ugrožena (EN) (MRAKOVČIĆ i SUR. 2006)


Globalni IUCN status:

ugrožena (EN)   B1ab(iii,v)   ver 3.1

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci: