Popis vrsta

Carassius auratus (Linnaeus, 1758)

Hrvatsko ime: Zlatna ribica, Zlatni karas
Englesko ime: Goldfish
Njemačko ime: Goldfisch


{gallery id=birds rows=1 cols=5 width=120 height=120 labels=captions alignment=center orientation=horizontal buttons=0 links=0 counter=0 overlay=1}/slatkovodne_ribe/Carassius_auratus{/gallery}


Klasifikacija:
Red: Cypriniformes
Porodica: Cyprinidae
Morfologija:
Leđna peraja: III-IV tvrde perajne šipćice / 14-20 mekanih perajnih šipćica
Podrepna peraja: III tvrde perajne šipćice / 5-6 mekanih šipćica
Broj ljusaka u bočnoj pruzi: 26-32
Broj kralješaka: 28-36
Ljuske su razmjerno dosta velike.
Boja tijela je jako promjenjiva. Na nekim dijelovima tijela nalaze se izrazito crvene, crne ili bijele pjege, zbog različitih kombinacija pigmenata (ksantofora, melanofora i eritrofora).
Max veličina:
do 35-40 cm i 900 grama
Biologija:
--
Distribucija:
Alohtona vrsta
Kod nas se uzgaja kao ukrasna riba u parkovima, bazenima i akvarijima. Unesena sa Dalekog Istoka: otok Hajnan, Kina, južna Mongolija, Koreja, Japan, otok Formozi
Regionalni IUCN status:Globalni IUCN status:

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna  Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci: