Popis vrsta

Alburnus sarmaticus Freyhof & Kottelat, 2007

Syn. Chalcalburnus chalcoides (Gueldenstaedt, 1772)


Hrvatsko ime: velika pliska
Englesko ime: Pontian shemaya
Njemačko ime: -

 Klasifikacija:
Red: Cypriniformes
Porodica: Cyprinidae
Morfologija:
 
Max veličina:
10 – 15, maksimalno 30 cm
Biologija:

Biologija ove vrste je vrlo slabo istražena.

Distribucija:

Dolazi samo u crnomorskom slijevu u rijekama Dunavu (samo donji dijelovi), Dnjepru i Južnom Bugu. Jedna posve izolirana populacija nastanjuje rijeku Kupu (Hrvatska i Slovenija), te se vjeruje da je u ostatku dunavskog slijeva izumrla u posljednjih 50-100 godina (Kottellat & Freyhof, 2007).

Regionalni IUCN status:

osjetljiva (VU) Mrakovčić i sur. 2006

 

Globalni IUCN status:

ugrožena (EN) u ver 3.1

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci: