Ugroženost riba

 

Crveni popis jedna je od temeljnih stručnih podloga u zaštiti prirode. Pokazuje koje su vrste ili podvrste biljaka, gljiva i životinja u opasnosti od izumiranja, a i u kojoj mjeri i koliko brzo im ta opasnost prijeti.

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja pokrenulo je 2000.godine projekt Crvena knjiga Republike Hrvatske kako bi se osigurale stručne podloge za zakonsku zaštitu, utvrđivanje prioriteta i akcijske planove za ugrožene vrste i podvrste (svojte). Naknadno je nadležnost za Crvene knjige prešla na Ministarstvo kulture i Državni zavod za zaštitu prirode.
Crveni popis Republike Hrvatske obuhvaća 1169 ugroženih biljnih i životinjskih svojta unutar obradenih skupina, od čega 93 čine stenoendemi.

Sustav crvenoga popisa IUCN-a sadrži devet kategorija u koje je moguće rasporediti vrste:

 • izumrle (Extinct, EX),
 • izumrle u prirodi (Extinct in the Wild, EW),
 • regionalno izumrle (Regionaly Extinct, RE),
 • kritično ugrožene (Critically Endangered, CR),
 • ugrožene (Endangered, E),
 • rizične (Vulnerable, VU),
 • niskorizične (Near Threatened, NT),
 • najmanje zabrinjavajuće (Least Concern, LC),
 • nedovoljno poznate (Data Deficient, DD) i
 • neobrađene (Not Evaluated, NT).


Popis ugroženih slatkovodnih riba Hrvatske (Mrakovčić i sur., 2006)

----

Popis ugroženih riba Jadrana


----

Crvene knjige dostupne u Hrvatskoj (DZZP)


Pretraživanje vrsta
 • Logo for IUCN Red List

 Prema podatcima Međunarodnog udruženja za zaštitu prirode (IUCN), koja na znanstvenoj osnovi i utvrđenim kriterijima procijenjuje ugroženost vrsta na svijetskoj razini, od ukupno oko 1,8milijuna poznatih vrsta, u Svijetski crveni popis za 2003. godinu upisano ih je 12 557, od toga 6774 biljke i 5483 životinje.

 

 

AMAZING SPECIES
Protected Area of the week
 • Protect Area Focus