Popis vrsta

Chondrostoma phoxinus Heckel, 1843

Hrvatsko ime: podbila
Englesko ime: Minnow Nase
Njemačko ime: EllritzennãslingKlasifikacija:
Red: Cypriniformes
Porodica: Cyprinidae
Morfologija:

Leđna peraja: 3 tvrde šipćice / 8 mekanih šipćica
Podrepna peraja: 3 tvrde šipćice / 7-8 mekanih šipćica
Prsne peraje: I tvrda šipćica / 11-16 mekanih šipćica
Trbušne peraje: I tvrda šipćica / 6-8 mekanih šipćica
Repna peraja: 19 šipćica
Broj ljusaka u bočnoj pruzi: 88-90
Ljuske su upadljivo male. Duljina glave iznosi 1/5 duljine tijela bez repne peraje. Ždrijelni zubi su 6-6.

Max veličina:
15.0 cm (mužjak)
Biologija:

Dolazi u brzo tekućim riječicama i rijekama. Ljuske na tijelu su cikloidne i vrlo male. Leđa su tamna, boja varira od žutosmeđe, maslinaste do skroz tamne, sa plavo-zelenim odsjajem. Trbušna strana je bijela. Peraje su žućkaste ili sivo-žućkaste. Hrani se algama, dijatomejama, ali i malim račićima, crvima i ličinkama kukaca. Služi se ustima za obrađivanje kamenja, za skidanje slojeva organskih tvari sa kamenja i podloge. Mrijest se odvija u poodmaklo proljeće (travanj – lipanj). Tijekom reproduktivnog perioda vrše kratke migracije. Združuju se u vodama koje su dobro oksigenirane, nisu zagađene i imaju kameno dno ili krupni šljunak, i tu započinju mrijest. Jaja, koja dolaze smještena na kamenju na dnu, su ljepljiva i ostaju pričvršćena za dno sve do izlijeganja. Ugrožena je uništavanjem staništa.

Distribucija:
 
Rasprostranjen je u ponornicama i izvorima Glamočkog (BIH), Livanjskog (BIH), Duvanjskog (BIH) i Sinjskog polja (HR). U Hrvatskoj živi u slijevu Cetine, posebno u ponornicama i izvorima Sinjskog polja te u rijeci Rudi. Vrsta je zabilježena i u Prološkom Blatu kod Imotskog no nije poznato da li je tu autohtona ili donesena. Endemska vrsta
Regionalni IUCN status:

kritično ugrožena (CR)  (MRAKOVČIĆ i SUR. 2006)

 

Globalni IUCN status:

ugrožena (EN)   B1ab(i,ii,iii,iv,v)   ver 3.1

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna  Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci: