Popis vrsta

Leucaspius delineatus (Heckel, 1843)

Hrvatsko ime: Belica
Englesko ime: Sunbleak, Belica
Njemačko ime: Moderlieschen, ZwerglaubeKlasifikacija:
Red: Cypriniformes
Porodica: Cyprinidea
Morfologija:
Leđna peraja: 2-3 tvrde šipćice / 7-9 mekih šipćica
Podrepna peraja: 3 tvrde šipćice / 10-13 mekih šipćica
Broj ljusaka u bočnoj pruzi 36-42.
Mala riba s velikim sjajnim ljuskama i gotovo neprimjetnom još sjajnijom linijom duž obije strane tijela. Bočna linija je nepotpuna, ponekad i odsutna. Analna peraja dulja od leđne. Supraterminalna (gornja) usta. Duljina glave jednaka je najvećoj visini tijela.
Max veličina:
9.0 cm (mužjaci); 12.0 cm (ženke); max starost: 2 godine
Biologija:
Dolaze u velikim skupinama, koje su posebno velike u proljeće. Žive među vegetacijom u plitkim barama i potocima, jezerima te kanalima. U proljeće se većinom zadržavaju uz površinu. Uglavnom se nalaze na mirnijim mjestima kao što su mali zaljevi, zakloni iza podvodnog kamenja, drveća i nosača mostova. U proljeće se okupljaju u velike skupine na površini i rijetko zalaze u dublje slojeve. Približavanjem zime skupine se razilaze i jedinke odlaze u dublje vode.. Hrane se fitoplanktonom i zooplanktonom, te insektima. Mrijeste se u travnju i svibnju među vegetacijom. Oplođena jajašca čuva mužjak.
Distribucija:
Europa i Azija. Proširila se u sjevernu Europu kroz sustav kanala. U Hrvatskoj naseljava nizinske i prijelazne vode Dunavskog sliva.
Regionalni IUCN status:

osjetljiva (VU)  (MRAKOVČIĆ i SUR. 2006)

 

Globalni IUCN status:

najmanje zabrinjavajuća (LC)   ver 3.1

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna  Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci: