Popis vrsta

Telestes polylepis (Steindachner, 1866)

Sin. Leuciscus polylepis (Steindachner, 1866)

Hrvatsko ime: svijetlica
Englesko ime: Croatian Dace
Njemačko ime: Kroatischer StrömerKlasifikacija:
Red: Cypriniformes
Porodica: Cyprinidea
Morfologija:
Leđna peraja: 3 tvrde šipćice / 7 mekih šipćica;
Podrepna peraja: 2 tvrde šipćice / 8-9 mekih šipćica;
Trbušne peraje: 2 tvrde šipćice / 7 mekih šipćica;
Prsne peraje: 1 tvrda šipćica / 14 mekih šipćica;
Broj ljusaka u bočnoj pruzi: 68-71;
Broj ljusaka iznad bočne pruge: 12-13
Broj ljusaka ispod bočne pruge: 5-6
Dužina glave stane oko 5,3 puta u ukupnu duljinu tijela. Oko je dosta veliko i njegov promjer ulazi 3,5-4 puta u duljinu glave. Leđna peraja počinje iza polovice dužine tijela i znatno je više od drugih peraja. Ljuske su tanke i sitne, a po obliku su šire nego duže. Slobodni kraj ljuske ima lepezu od 8-10 radija.
Leđa su tamnosiva, a trbuh srebrnast. Duž bokova se proteže crnkasta traka i to od vrha njuške do repnog peraja. Ždrijelni zubi su dvoredni 2.5-4.2.
Max veličina:
15-20 cm; maximum 25 cm
Biologija:
Javlja se u vodenim tokovima na višim nadmorskim visinama i rijekama sa slabijim strujanjem vode. Zbog onečišćenja, unosa alohtonih ( stranih ) vrsta i uništavanja prirodnog staništa dosta je ugrožen.
Bentopelagička vrsta
Distribucija:
Vrsta je povijesno poznata samo sa područja sjeverne strane planine Kapele (okolica grada Ogulina) iz rijeke Zagorske Mrežnice i Dobre. Danas opstaje samo u izvorišnim djelovima Zagorske Mrežnice. Najveći dio populacije je nestao izgradnjom akumulacije Sabljaci kojom je potopljen prirodni tok rijeke, te su tu unesene brojne strane vrste riba. Smatralo se da dolazi i na području Stajničkog i Drežničkog polja, ali su te populacije opisane kao zasebna vrsta Telestes karsticus. Endemska vrsta
Regionalni IUCN status:

kritično ugrožena (CR) (MRAKOVČIĆ i SUR. 2006)

 

Globalni IUCN status:

kritično ugrožena (CR)   B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,v)   ver 3.1

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna  Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci: