Popis vrsta

Telestes ukliva (Heckel, 1843)

Sin. Leuciscus ukliva (Heckel, 1843)

Hrvatsko ime: cetinska ukliva
Englesko ime: Ukliva Dace
Njemačko ime: Ukliva-StrömerKlasifikacija:
Red: Cypriniformes
Porodica: Cyprinidea
Morfologija:
Leđna peraja: 3 tvrde šipćice / 7-8 mekih šipćica;
Podrepna peraja: 3 tvrde šipćice / 8-9 mekih šipćica;
Broj ljusaka u bočnoj pruzi: 62-64;
Broj ljusaka iznad bočne pruge: 11
Broj ljusaka ispod bočne pruge: 6
Glava stane 5,5 puta u ukupnu duljinu tijela. Najveća visina tijela iznosi 5/6 dužine tijela, a najmanja visina 1/3 najveće visine tijela. Širina glave iznosi oko pola njezine dužine. Promjer oka stane 4-4,5 puta u dužinu glave. Srednja linija tijela prelazi iznad sredine usta i točno ide po sredini oka.
Max veličina:
15-20 cm
Biologija:
Naseljava sporije nizinske vodene tokove. Hrani se vodenim beskralježnjacima. Zbog onečišćenja, unosa alohtonih (stranih) vrsta i uništavanja prirodnog staništa dosta je ugrožen.
Distribucija:
Samo u Hrvatskoj (rijeka Cetina i njezine pritoke). Endemska vrsta
Regionalni IUCN status:

kritično ugrožena (CR)  (MRAKOVČIĆ i SUR. 2006)

 

Globalni IUCN status:

izumrla (EX)  ver 3.1

Status vrste nije promjenjen posljednjih godina iako je otkriveno da se radilo o zabuni u identifikaciji, te da je cetinska ukliva još uvijek prisutna u Cetini, ponegdje i u vrlo velikom broju. Kottellat & Freyhof (2007) predlažu globalnu kategoriju osjetljiva (VU) D2.

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna  Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci: