Popis vrsta

Squalius zrmanjae (Karaman, 1928)

Sin. Leuciscus zrmanjae

Hrvatsko ime: Zrmanjski klen
Englesko ime: Zrmanja Dace
Njemačko ime: -Klasifikacija:
Red: Cypriniformes
Porodica: Cyprinidae
Morfologija:
Leđna peraja: 3 tvrde šipćice / 8 mekih šipćica;
Podrepna peraja: 3 tvrde šipćice / 8-9 mekih šipćica;
Trbušne peraje: 2 tvrde šipćice / 8 mekih šipćica;
Prsne peraje: 1 tvrda šipćica / 16 mekih šipćica;
Broj ljusaka u bočnoj pruzi: 45-47;
Broj ljusaka iznad bočne pruge: 8
Broj ljusaka ispod bočne pruge: 4
Po S. Karamanu (1928) ova se vrsta razlikuje od L. svallize iz rijeke Neretve nešto šiljatijom njuškom, manje vitkim tijelom i manjim brojem mekanih šipćica u leđnoj i podrepnoj peraji. Zrmanjski klen ima pigmente u obliku trokutića na središnjem dijelu ljuske.

Pigmentacija ljuski kod klenova a) pigmenti na središnjem dijelu i slobodnom rubu ljuske (S. illyricus), b) pigmenti u obliku trokutica na središnjem dijelu ljuske (S. zrmanjae) i c) pigmenti samo na slobodnom rubu ljuske (S. svallize)
Max veličina:
35 cm
Biologija:
 
Distribucija:
Rijeka Zrmanja sa pritokama Krupom i Krnjezom. Zabilježen i u donjem dijelu Krke. Zrmanjski klen je unesen povratnom hidrocentralom i u sustav rijeke Ričice gdje predstavlja velik problem za endemskog hrvatskog pijora (Telestes croaticus) Endemska vrsta Jadranskog sliva.
Regionalni IUCN status:

osjetljiva (VU)  (MRAKOVČIĆ i SUR. 2006)

 

Globalni IUCN status:

gotovo ugrožena (NT) ver 3.1

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna  Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci: