Popis vrsta

Telestes croaticus (Steindachner, 1866)

 

Sin. Phoxinellus croaticus (Steindachner, 1866)

Paraphoxinus croaticus (Steindachner, 1866)

 

Hrvatsko ime: Hrvatski pijor, Lički pijor*
Englesko ime: Croatian Minnow
Njemačko ime: -Klasifikacija:
Red: Cypriniformes
Porodica: Cyprinidae
Morfologija:
 
Max veličina:
16 cm
Biologija:
 
Distribucija:
Naseljava samo vodotoke u Ličkom polju (rijeke Ričica i Jadova). Endemska vrsta
Regionalni IUCN status:

ugrožena (EN)  (MRAKOVČIĆ i SUR. 2006)

 

Globalni IUCN status:

ugrožena (EN)   B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)   ver 3.1

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna  Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci: