Popis vrsta

Phoxinellus dalmaticus (Župančić & Bogutskaya, 1999)

Hrvatsko ime: Dalmatinska gaovica*
Englesko ime: -
Njemačko ime: -Klasifikacija:
Red: Cypriniformes
Porodica: Cyprinidae
Morfologija:
 
Max veličina:
 10 cm
Biologija:
 
Distribucija:
Naseljava samo rijeku Čikolu iznad Drniša. Endemska vrsta
Regionalni IUCN status:

osjetljiva (VU)  (MRAKOVČIĆ i SUR. 2006)

 

Globalni IUCN status:

kritično ugrožena (CR)   B1ab(ii)+2ab(ii)   ver 3.1

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna  Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci: