Popis vrsta

Delminichthys ghetaldii (Steindachner, 1882)

Sin. Phoxinellus ghetaldii (Steindachner, 1882), P. pstrossii () se nekad smatrala zasebnom vrstom ali je genetičkim analizama ustanovljeno da se radi o D. ghetaldii

Hrvatsko ime: popovska gaovica
Englesko ime: Dalmatian Minnow
Njemačko ime: -Klasifikacija:
Red: Cypriniformes
Porodica: Cyprinidae
Morfologija:
 
Max veličina:
 10 cm
Biologija:
 
Distribucija:
Potoci i izvori u Popovom, Dabarskom, Fatničkom i Ljubomirskom polju (BiH), a ranije zabilježena i u Bačinskim jezerima te izvorima južne Dalmacije (Hrvatska). Danas jedino dolazi u izvorima u Dubrovačkom primorju (pr. izvor Omble). Endemska vrsta
Regionalni IUCN status:

ugrožena (EN) (MRAKOVČIĆ i SUR. 2006)

 

Globalni IUCN status:

osjetljiva (VU)   B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)   ver 3.1

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna  Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci: