Popis vrsta

Delminichthys jadovensis (Zupančić & Bogutskaya, 2002)

Sin. Phoxinellus jadovensis (Zupančić & Bogutskaya, 2002)

Hrvatsko ime: Jadovski pijor*
Englesko ime: Jadova Minnow
Njemačko ime: -Klasifikacija:
Red: Cypriniformes
Porodica: Cyprinidae
Morfologija:
 
Max veličina:
 10 cm
Biologija:
 
Distribucija:
Endemska vrsta. Živi samo u rijeci Jadovi. Povjesno je ova vrsta bila prisutna i u drugim djelovima sliva rijeke Like ali novijim istraživanjima nije zabilježena.
Regionalni IUCN status:

kritično ugrožena (CR)  (MRAKOVČIĆ i SUR. 2006)

 

Globalni IUCN status:

kritično ugrožena (CR)   B1ab(iii,iv)   ver 3.1

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna  Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci: