Popis vrsta

Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1842)

Hrvatsko ime: Bezribica, Amurski čabaćok
Englesko ime: False Harlequin
Njemačko ime: BlaubandbärblingKlasifikacija:
Red: Cypriniformes
Porodica: Cyprinidae
Morfologija:
Usta su gornja (supraterminalna). Bočna linija je ravna i sadrži 34-38 ljusaka.
Max veličina:
4-6 cm, maximum 7 cm
Biologija:
Mrijesti se tijekom ljeta pri temperaturi vode između 21-26°C. Hrani se beskralješnjacima, posebice planktonskim račićima.
Distribucija:
ALOHTONA vrsta. Unos bezribice izazvao je znatne promjene u zajednicama riba. Ta mala ribica iz Japana najprije je uočena kao pridošlica u Kini. Oko 1960. godine iz pokrajine Yang Tse Kiang unesena je u Rumunjsku. Točan datum unosa u našu zemlju nije poznat, ali se pretpostavlja da je 1970-ih godina već bila prisutna u našim vodama. Osamdesetih godina dvadesetog stoljeća nadena je u svim ribnjacima i u nekim otvorenim vodama. Danas naseljava gotovo sve vode Jadranskog i Dunavskog sliva Hrvatske, a pronadena je skoro u svim vodama gdje je provedeno poribljavanje šaranom. Promjene i prilagodbe ribljih zajednica tek će uslijediti. U najvećoj su opasnosti endemske vrste koje nastanjuju vodotoke Jadranskog sliva jer u tom slivu ne postoje prirodni grabežljivci koji bi mogli uništiti bezribicu.
Regionalni IUCN status:

 

 

Globalni IUCN status:

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna  Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci: