Popis vrsta

Rhodeus amarus (Bloch, 1783)

sin. Rhodeus sericeus amarus

Hrvatsko ime: Gavčica
Englesko ime: Bitterling
Njemačko ime: Bitterling, BitterfischKlasifikacija:
Red: Cypriniformes
Porodica: Cyprinidae
Morfologija:
Leđna peraja: 3 tvrde šipćice / (8) 9 (10) mekih šipćica
Podrepna peraja: 2 tvrde šipćice / 8-9 (10) mekih šipćica
Tijelo je visoko i bočno spljošteno. Ljuske su velike. 32–40 lateralnih ljusaka. Bočna pruga je nepotpuna i pruža se na 4–7 prvih ljusaka. Leđna peraja sa 9–10 i podrepna peraja sa 8–10 mekanih šipćica. Podrepna peraja počinje ispred zadnjeg kraja leđne peraje, i to ispod šeste mekane šipćice leđne peraje. Ždrijelni zubi su jednoredni 5–5, jaki su i bočno stisnuti. Boja tijela varira ovisno od spola i uzrasta. Izvan razdoblja mriješćenja oba spola su približno jednaka, dok u razdoblju mriješćenja mužjak na bokovima i trbuhu dobije intenzivniju boju. Leđna i podrepna peraja mužjaka u tom razdoblju imaju crvenu boju. Ženke i u razdoblju mriješćenja zadržavaju skromnu boju, a u području spolnog otvora razvije se produžena leglica (ovopozitor). Dužina leglice može ponekad prijeći dužinu tijela. Mužjaci su obično manji od ženki.
Max veličina:
5–8 cm, maksimalno 10 cm. Po veličini pripada najmanjim ciprinidima.
Biologija:

Živi u čistim vodama sa pjeskovitim dnom, i to naročito u rukavcima rijeka sa mirnom vodom. Mrijesti se od travnja do srpnja tako da se formiraju parovi koji odlažu jaja u plaštanu šupljinu velikih slatkovodnih školjaka (Unio , Anodonta) uz pomoć produžene leglice. Jaja se izvale nakon 15–20 dana i ličinke napuštaju plaštanu šupljinu nakon nekoliko dana. Spolna zrelost se postiže nakon 2–3 godine. Može živjeti 5 i više godina. 40–100 jaja po ženki. Hrani se uglavnom biljkama (uglavnom nitaste i druge alge), te beskralježnjacima (naročito ličinkama kukaca i račićima).To je riba sa kratkim životnim ciklusom.
Uobičajeno se drži u akvarijima.

Distribucija:
Živi u bogatim, sporo tekućim rijekama i jezerima kroz veći dio srednje Europe od Francuske do Kaspijskog jezera. U Hrvatskoj živi u vodama Dunavskog sliva. Unesena je u neke rijeke Jadranskog sliva (pr. Zrmanja). Unesena je uspješno u veliki broj zemalja, kao što je Engleska. Također je unesena u Sjedinjene Američke Države gdje joj je status nesiguran.
Regionalni IUCN status:

 

 

Globalni IUCN status:

najmanje zabrinjavajuća (LC)     ver 3.1

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna  Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci: