Popis vrsta

Rutilus basak (Heckel, 1843)

Hrvatsko ime: Basak*
Englesko ime: Basak, Dalmatian Roach
Njemačko ime: Dalmatia RoachKlasifikacija:
Red: Cypriniformes
Porodica: Cyprinidae
Morfologija:
 
Max veličina:
 
Biologija:
 
Distribucija:
Endemska vrsta. Živi samo u jadranskom slivu Hrvatske.
Regionalni IUCN status:

gotovo ugrožena (NT)   (MRAKOVČIĆ i SUR. 2006)

 

Globalni IUCN status:

najmanje zabrinjavajuća (LC)     ver 3.1

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna  Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci: