Home

Ministarstvo kulture i Državni zavod za zaštitu prirode izdali su u svibnju 2006. Crvenu knjigu slatkovodnih riba Hrvatske.

Sa do sada zabilježenom 154 vrste slatkovodnih riba, od čega ih je 18 hrvatskih endema, Hrvatska je ihtiofaunom druga najbogatija zemalja Europe. Slatkovodne ribe jedna su od najugroženijih skupina kralješnjaka. Stoga ne čudi da je 91 svojta riba uključena u Crvenu knjigu slatkovodnih riba Hrvatske, što predstavlja čak 60% slatkovodne ihtiofaune Hrvatske.

Osim što sadrži osnovne informacije o slatkovodnoj ihtiofauni Hrvatske ova knjiga iznimno je vrijedna jer su u njoj prvi put na jednom mjestu povezani i sustavno izneseni svi podaci o vrstama s Crvenog popisa. Svaka je vrsta podrobno obrađena tako da su izneseni latinski naziv; sinonimi, pripadnost porodici i redu; hrvatska i strana imena; podrijetlo vrste; IUCN kategorija i kriterij, uzroci ugroženosti; opis rasprostranjenosti i karta u UTM projekciji; učestalost vrste; opis i biologija vrste; stanište opisno i prema PHYSIS PALEARCTIC klasifikaciji; zaštitne mjere i fotografija ili crtež vrste.

Mođu Crvenim knjigama još su dostupne:
• Crvena knjiga sisavaca Hrvatske
• Crvena knjiga vodozemaca i gmazova Hrvatske
• Crvena knjiga vaskularne flore Hrvatske
• Crveni popis ugroženih biljaka i životinja Hrvatske

Za više informacija posjetite web stranice Državnog zavoda za zaštitu prirode.