o HDBI-u

Hrvatsko društvo za biološka istraživanja, HDBI

Croatian Biological Research Society


Društvo je osnovano 28. veljače 2008. godine u Zagrebu sa ciljem promicanja, razvitka i unapređenja poznavanja faune Republike Hrvatske, njezine zaštite te očuvanje staništa kao i biološke raznolikosti u cijelosti. Bitan aspekt našeg djelovanja je i edukacija te podizanje svijesti javnosti o pitanjima zaštite životinjskih svojti i staništa.
Osnivači su diplomirani bivši članovi Udruge studenata biologije "BIUS" sa željom da se i nakon završetka studentskih dana mogu posvetiti radu na području istraživanja i zaštite biološke raznolikosti Hrvatske.

HDBI je član i jedan od osnivača Hrvatskog instituta za biološku raznolikost (HIB) kroz koji razvija znanstveno-stručnu suradnju i projekte. HDBI i dalje nastavlja blisku suradnju sa Udrugom studenata biologije "BIUS" kroz brojne zajedničke projekte i mentorstvo.

HDBI_logo

Opći podatci:

Naziv: Hrvatsko društvo za biološka istraživanja - HDBI
Croatian Biological Research Society - CBRS 

Adresa: Lipovac I, br. 7,
10000 Zagreb

Matični broj: 2401789

Račun: Privredna banka Zagreb d.d. 2340009-1110340581

e-mail: hdbi.info(et)gmail.com
internet adrese:
http://www.ribe-hrvatske.com

http://www.ursiniimacrops.com

Facebook: https://www.facebook.com/ribehrvatske/

Postanite član HDBI

Osnovnim članom Društva može postati svaka fizička i pravna osoba koja prihvati Statut i program rada Društva.
Iznimno zaslužni pojedinci koji su naročitim zalaganjem doprinijeli radu Društva i/ili istraživanju, očuvanju i zaštiti životinjskih organizama, kao i njihovih staništa mogu biti imenovani počasnim članovima Društva. Počasni članovi društva imenuju se doživotno i oslobođeni su plaćanja članarine.

Članom Društva postaje se podnošenjem pismene pristupnice koja sadrži izjavu o poznavanju i prihvaćanju Statuta i drugih dokumenata koje donese Upravni odbor. Upravni odbor odobrava članstvo koje postaje pravovaljano nakon uplaćivanja članarine. Članovi Društva upisuju se u registar članova koji vodi Tajnik Društva.

Pristupnica za članstvo u HDBI

Ispunjenu pristupnicu možete poslati na hdbi.info(et)gmail.com