A B C Č Ć D Dž Đ E F G H I J K
L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž

A
Amur
Atlanska jestera
B
Babuška
Balavac
Balonijev balavac
Basak
Belica
Bezribica
Bijeli amur
Bijeli glavaš
Bijeli klen
Bijeloperajna krkuša
Blistavec
Bodorka
Bolen
Brkica
C
Cetinski vijun*
Cetinska ukliva*
Cipal balavac
Cipal dugaš
Cipal glavaš
Cipal plutaš
Cipal putnik
Cipal zlatac
Crni somić
Crnka
Crnomorska pastrva
Crnooka deverika
Crvenperka
Cvergl
Č
Čepa
Čikov

D
Dalmatinska gaovica*

Deverika
Dunavska haringa
Dunavska paklara
Dvoprugasta uklija
Dvoprugasti vijun
Drlja*
G
Gambuzija
Gatačka gaovica
Glavatica
Gavčica
Glavočić crnotrus
Glavočić okrugljak
Glavočić vodenjak
Grgeč
H
Hrvatski pijor*
I
Ilirski klen*
Imotska gaovica*
Istarski klen
J
Jadovski vijun*
Jadovski pijor*
Jadranska jesetra
Jegulja
Jesetra
Jez
Jezerska zlatovčica
Južno balkanska pastrva
K
Kalifornijska pastrva
Karas
Kečiga
Keslerov glavočić
Keslerova krkuša
Klen
Klenić
Koljuška
Komarča
Kosalj
Krbavska gaovica*
Krbavski pijor
Krkuša
Krška svijetlica
Krupatica
L
Lički pijor*
Linjak
Lipljen
Lubin
M
Mali vretenac
Makal*
Manjić
Masnica*
Mekousna (pastrva)*
Mladica
Moruna
Mramorasta pastrva
Mramorasti glavoč
Mren
Mrena
N
Nosara
Neretvanska mekousna
Neretvanska uklija
Neretvanski vijun*
O
Obrvan
Orada
Oštrulja*
P
Pastruga
Pastrva
Pastrvski grgeč
Patuljasti somić
Peš
Peškelj*
Pijor
Pijurica*
Piškur
Plotica
Podbila*
Podust
Podustva
Popovska gaovica*
Potočna mrena
Potočna pastrva
Potočna zlatovčica
Primorska paklara
Primorska pastrva
Primorska uklija
Primorski klen
Primorski peš
Primorski pijor
Prugasti balavac
R
Radovićev glavočić
Riječna babica
Riječni glavočić
Rogan
S
Sabljarka
Sjeverna ozimica
Sim
Sitnoljuskavi klen*
Sivi glavaš
Sval(ić)*
Slatkovodni glavočić
Smuđ
Smuđ kamenjak
Som
Somić
Solinska mekousna*
Sunčanica
Svijetlica*
Š
Šaran
Štuka
T
Tankorepa krkuša
Tolstolobik
Turski klen*
Turskijev klen
U
Uklija
V
Velika ozimica
Velika pliska
Veliki vijun
Veliki vretenac
Vijun
Visovačka pastrva*
Visovački glavočić*
Vrgoračka gobica*
Z
Zlatna nežica
Zlatna ribica
Zlousta*
Zrmanjska pastrva*
Zrmanjski klen
Zubatak*

FaLang translation system by Faboba