Popis vrsta

Acipenser naccarii (Bonaparte, 1836)

Hrvatsko ime: Jadranska jesetra
Englesko ime: Adriatic Sturgeon
Njemačko ime: Adriastör, StorioneKlasifikacija:
Red: Acipenseriformes
Porodica: Acipenseridae
Morfologija:

Leđna peraja: 36 - 48 šipčica
Podrepna peraja: 24 - 31 šipčica
Broj škržnih šipčica (branhiospina) je između 18 i 25
Ima 10-14 leđnih štitova (oni u sredini su dublji i obično veći od perifernih), 32-42 bočnih i 8-11 trbušnih. Nema manjih pločica izmedu leđnih i bočnih redova štitova. Rilo je vrlo široko i sa zaobljenim vrškom. Leđa su joj smeđecrne boje, bokovi su svjetliji, a trbuh je bijel. Donja usna je prekinuta u sredini.

Max veličina:
do 2 m, težina 25 kg
Biologija:
To je vrsta koja dugo živi. Većinom ju nalazimo u pijesku i mulju. U dubini od 10-40 metara. Hrani se beskralježnjacima koji žive na dnu i malim ribama. Njeno se meso upotrebljava za hranu, no ikra ne.
Distribucija:

Jadransko more u Italiji, Hrvatskoj, iz kojeg zalazi u njegove veće pritoke. Ulazi u rijeku Guadiana u Portugalu i Španjolskoj, nađena je u rijeci Po.

 

Regionalni IUCN status:

kritično ugrožena (CR) (MRAKOVČIĆ i SUR. 2006)

 

Globalni IUCN status:

kritično ugrožena (CR)  A2bcde;B2ab(i,ii,iii,iv,v)   ver 3.1

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci: