Popis vrsta

Acipenser nudiventris (Lovetzky, 1828)

Hrvatsko ime: Sim
Englesko ime:
Njemačko ime:Klasifikacija:
Red: Acipenseriformes
Porodica: Acipenseridae
Morfologija:

Leđna peraja: 45-57 šipćica
Podrepna peraja: 23-37
Ima 13-17 leđnih štitova koji su razvijeni i oštri, 52-74 slabije razvijenih bočnih i 11-17 gotovo neprimjetnih trbušnih štitova. Karakteristična je donja usna koja nije kao kod ostalih jesetra prekinuta po sredini. Brčići su resasti. Leđa su tamnocrvenkastoplave boje, bokovi su nešto bljeđi a trbuh je bijel.

Max veličina:
duga je do 2 m, a teška do 150 kg
Biologija:

Sim je migracijska riba, ima dvije forme koje se razlikuju po vremenu ulaženja iz mora u rijeke. U rijeke migrira u različito vrijeme. U rijekama zimuje obično grupirana u jata i slabo se kreće. To je tzv. ozimi oblik, koji se na proljeće kreće nizvodno i odlaže ikru pri temperaturi vode od 10-15 °C. Period inkubacije kod 19,5°C je pet dana. Mrijesti je jedanput u dvije do tri godine. Ima ljepljivu ikru koja se zalijepi za podlogu. Plodnost joj je od 200.000 do 1,290.000 jaja. Mužjaci ranije sazrijevaju od ženki. Izmriješćene jedinke su mršave. Odlaze u more gdje se hrane mekušcima, beskralježnjacima i ribama. U rijekama se ne hrane tako intenzivno kao u morima.

Distribucija:

Naseljava sliv Aralskog i Kaspijsko mora, a rjeđe Crnog i Azovskog mora, iz kojih zalazi u donje tokove tih mora ili u priobalska jezera.

Regionalni IUCN status:

regionalno izumrla (RE) (MRAKOVČIĆ i SUR. 2006)

 

Globalni IUCN status:

kritično ugrožena (CR)   A2cde   ver 3.1

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci: