Home

Pastrva zlousta (Salmothymus obtusirostris krkensis) iz rijeke Krke ipak nije izumrla i ponovno je ulovljena 26. travnja 2011. u jezeru Brljan.

Zlousta iz Krke (foto: Stipan  Ivić)

Prekrasni primjerak od oko jedan kilogram ulovio je sretni ribolovac Jure Pokrovac na umjetnu mušicu. Zlousta je odmah nakon fotografiranja puštena natrag u jezero. Ovaj ulov dokazuje da je ova vrsta još uvijek prisutna u rijeci Krki i da su mjere za njezinu zaštitu neophodne. Pozivamo sve ribolovce da tijekom ribolova na rijeci Krki pripaze na potencijalne ulove ove vrste i dojave nam ako do toga dođe. U posljednjih 15tak godina poznata su nam tek dva prijašnja ulova kod Knina.

Više o ovoj zanimljivoj vrsti možete vidjeti ovdije: Salmothymus obtusirostris (Haeckel 1852) - mekousna

Zlousta iz Krke (foto: Stipan Ivić)

Zlousta iz Krke (foto: Stipan Ivić)