Home

Istraživanjima slovenskih kolega ihtiologa, tijekom 2010. otkrivena je i opisana nova vrsta klena - Squalius janae - u Istri, te je utvrđeno da dolazi samo u rijeci Dragonji i pritocima (Bogutskaya & Zupančič, 2010). Kasnijom analizom ustvrđeno je da navedena vrsta dolazi i u riječicama Pazinčici, Boljunšćici i Čepićkom polju (nekadašnje Čepić jezero) (Zupančič et al., 2010) u okolici Pazina (središnja Istra). Vrlo je vjerojatno da ova vrsta još naseljava i rijeke Rašu i Mirnu gdje dijeli stanište sa primorskim klenom Squalius squalus.

Squalius janae

Hrvatski naziv za ovu vrstu još ne postoji ali doslovni prijevod bi bio "Janin klen" jer je vrsta dobila ime po gospođi Jani Zupančič, ženi slovenskog ihtiologa Primoža Zupančiča koji je vrstu pronašao i opisao.

Odrasle jedinke S. janae (360mm)

Janin klen se razlikuje od primorskog klena po izduljenijoj glavi, izbočenoj gornjoj usni, manjoj maksimalnoj visini tijela, pigmentaciji na ljuskama (mrežasta), žućkasto obojenim prsnim, trbušnim i podrepnom perajom, te žućkasto obojenim okom.

S. janae (200 mm)

 

S. janae (60 mm)

Nova vrsta se razlikuje od drugih klenova u Istri i po pigmentima položenima po rubovima ljuski, čineći tako mrežast uzorak

Nova vrsta se razlikuje od drugih klenova u Istri po izrazito izduženoj glavi i posebno izbočenoj gornjoj usni

 

Više o Squalius janae...

Reference:

Bogutskaya, N.G. & P. Zupančič (2010): Squalius janae, a new species of fish from the Adriatic Sea basin in Slovenia (Actinopterygii: Cyprinidae). Zootaxa 2536: 53–68.

Zupančič, P., Mrakovčić, M., Marčić, Z., Naseka, A.M., Bogutskaya, N.G. (2010): Identity of Squalius (Actinopterygii, Cyprinidae) from Istra Peninsula in Croatia (Adriatic Sea basin). ZooKeys 53 : 45 – 58 . Doi: 10.3897/zookeys.53.472