Popis vrsta

Squalius tenellus Heckel, 1843

Hrvatsko ime: sitnoljuskavi klen
Englesko ime: Livno Masnica
Njemačko ime: Livno-StrömerKlasifikacija:

Red: Cypriniformes
Porodica: Cyprinidea

Morfologija:
Leđna peraja: 3 tvrde šipćice / 8 mekih šipćica;
Podrepna peraja: 3 tvrde šipćice / 8 mekih šipćica;
Trbušne peraje: 2 tvrde šipćice / 8 mekih šipćica;
Prsne peraje: 1 tvrda šipćica / 16 mekih šipćica;
Broj ljusaka u bočnoj pruzi: 75-80;
Broj ljusaka iznad bočne pruge: 17-18
Broj ljusaka ispod bočne pruge: 8-9
Ova podvrsta ima nešto širu glavu, mesnatije usne i tupu njušku. Ljuske po tijelu su naročito sitne i to najsitnije od ljusaka svih klenova.
Max veličina:
maksimalno do 40 cm
Biologija:
Javlja se u sporijim nizinskim vodenim tokovima i jezerima. Hrani se beskralježnjacima. Ugrožena je zbog onečišćavanja vodotokova i unosa alohtonih vrsta riba (Cyprinidae iz dunavskog slijeva). Ulazi i u podzemne vode Livanjskog polja.
Distribucija:
Autohtona vrsta jadranskog slijeva: rijeka Cetina (Hrvatska), te vode Livanjskog polja i jezero Buško blato (BiH). Potencijalno unesena i u jezero Blidinje. Endemska vrsta
Regionalni IUCN status:

kritično ugrožena (CR) (MRAKOVČIĆ i SUR. 2006)

 

Globalni IUCN status:

ugrožena (EN) B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii) ver 3.1

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna  Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci: