Home

Ciljanim istraživanjem na području Istre, članovi Hrvatskog društva za biološka istraživanja otkrili su malenu populaciju ugrožene vrste krkuše Romanogobio benacensis. Vrsta je zabilježena samo na jednom lokalitetu na području slijeva rijeke Mirne i u vrlo malenom broju (> 15 jedinki). Ova vrsta do sada je samo zabilježena za područje slijeva rijeke Po u Italiji, te u rijekama Soči (Isonzo) i Reki u Sloveniji.

Romanogobio benacensis iz rijeke Mirne, Istra

 

Po IUCN kriterijima svrstana je u kategoriju ugroženih (EN) vrsta na globalnom nivou (zbog malog područja rasprostranjenosti, te drastičnog pada u brojnosti zbog introdukcije Gobio gobio u mnoga njezina staništa).

Distribucija R. benacensis (preuzeto sa www.iucn.com)

Romanogobio benacensis razlikuje se od Gobio gobio po a) analni otvor nalazi se bliže podrepnoj peraji nego bazi trbušnih peraja (analni otvor na sredini kod G. gobio) i b) manjem broju ljusaka između analnog otvora i baze podrepne peraje (2-3 kod R. benacensis, a 4-8 kod G. gobio) (Bianco & Ketmaier, 2005).

Razlike između A) Romanogobio benacensis i B) Gobio gobio

R. benacensis iz rijeke Mirne

R. benacensis iz rijeke Mirne