Hrvatsko društvo za biološka istraživanja – HDBI u suradnji sa Sekcijom za ribe Udruge studenata biologije – BIUS, u razdoblju od svibnja do listopada 2011. godine provelo je projekt pod nazivom „Ihtiofauna rijeka i potoka Žumberka i Samoborskog gorja“. Istraživanjem je obuhvaćena fauna riba vodotoka na području Žumberka i Samoborskog gorja. Zabilježene su 32 vrste riba na 21 istraženom lokalitetu koje se mogu svrstati u 10 porodica.

Timski rad članova

 

Teren na rijeci Kupi
Članovi Udruge HDBI u 2010. godini napravili su i preliminarno istraživanje ihtiofaune i zbog uočenog potencijala započet je cjeloviti projekt u 2011. godini. Pritom su zabilježene vrste koje su prema IUCN kriterijima procjene rizika od izumiranja svojte proglašene osjetljivim vrstama (VU) na globalnoj razini i u Hrvatskoj te su navedene u Crvenoj knjizi slatkovodnih riba Hrvatske. Rezultati preliminarnog istraživanja pokazali su potrebu da se istraživanje nastavi i u 2011. godini kako bi se utvrdilo gdje te vrste obitavaju, kolika je brojnost njihovih populacija, kakvi su uvjeti staništa i koliki je antropogeni utjecaj na iste.


Klenić (Leuciscus leuciscus) vrlo rijetka vrsta u Hrvatskoj

Potoci i rijeke Žumberka i Samoborskog gorja u novije vrijeme nisu istraživani u znanstvene svrhe, niti postoji literatura koja sadrži popis ihtiofaune tog područja te se može reći da je ovo prvo istraživanje ovakvih razmjera.

Rad na terenu

Velika pliska (Alburnus chalcoides) - iznimno rijetka; prva zabilježena jedinka tima  Riba Hrvatske

HVALA sponzorimaHypo-Alpe-Adria bank, Gradu Samoboru i JU PP Žumberak-Samoborsko gorje što su prepoznali važnost i potencijal ovog projekta te su financijskom podrškom omogućili provedbu istog.

 

Izvještaj projekta