Popis vrsta

Acipenser sturio (Bonaparte, 1758)

Hrvatsko ime: Atlantska jesetra
Englesko ime: Atlantic (Common) Sturgeon
Njemačko ime: Stör

 Klasifikacija:
Red: Acipenseriformes
Porodica: Acipenseridae
Morfologija:

Leđna peraja: 31 - 43 šipćice
Podrepna peraja: 22 - 27 šipćice
Broj škržnih šipćica (branhiospina) je između 18 i 25
Ima jako zašiljeno rilo. Donja je vilica prekinuta u sredini. Leđnih štitova je 9-15. Vrh svakog štita je tup i nalazi se u sredini štita, a površina štitova je radijalno išarana. Ima 24-36 međusobno jako zbliženih bočnih štitova, dok je trbušnih 10-12. Štitovi su jako masivni, između njih se nalaze gusto raspoređene romboidne pločice. Brčići nemaju rese i nalaze se na sredini između usta i prednjeg kraja riba.

Max veličina:

dužina do 3 m, a težina preko 200 kg

Biologija:

Migracijska riba, veći dio vremena živi u moru a kratko u rijekama. Prije mriješćenja migrira u rijeke i miruje. Mrijesti se u proljeće, nedaleko od ušća rijeka. Spolna zrelost kod ženki nastupa od 8-14 godine a kod mužjaka od 7-9 godine. Plodnost je od 888.888 do 2,400.000 ikre koja je betonska i ljepljiva. Period inkubacije je od 64- 120 sati. Nakon mriješćenja odlazi u more. Hrani se betonskim beskralježnjacima i ribama.

Regionalni IUCN status:

regionalno izumrla (RE) (MRAKOVČIĆ i SUR. 2006)

 

Globalni IUCN status:

kritično ugrožena vrsta (CR)  A2cde;B2ab(ii,iii,v)   ver 3.1

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci: