O HDBI-u

Hrvatsko društvo za biološka istraživanja (HDBI) sudjelovalo je na 16. Multidisciplinarnoj međunarodnoj speleo-ronilačkoj ekspediciji „Kamena galaksija – Zrmanja 2016.“ održanoj od 1. – 15. kolovoza 2016. godine na području rijeke Zrmanje. Ekspedicija je okupila preko 70 sudionika iz nekoliko zemalja, a u istraživanjima su sudjelovali speleolozi, ronioci, speleoronioci, geolozi, biospeleolozi, biolozi, povjesničari, paleontolozi, arheolozi i dr. Članovi HDBI-ja predstavljali su ihtiološki tim na ekspediciji u sklopu koje su proveli istraživanja rijeke Zrmanje od izvora do umjetnog jezera Razovac 10ak kilometara uzvodno od Obrovca.

Ihtiofauna rijeke Zrmanje slabo je poznata te se ona smatra najslabije istraženom rijekom jadranskog slijeva. Do sada je u njoj zabilježeno 15ak vrsta riba. Među endemske vrste slatkovodnih riba koje obitavaju u rijeci Zrmanji spadaju: zrmanjski klen (Squalius zrmanjae), glavočić crnotrus (Pomatoschistus canestrinii), mren (Barbus plebejus), slatkovodni glavočić (Padogobius bonelli) i jadranska jesetra (Acipenser nacarii), a od ostalih vrsta riba ovdje se mogu naći i riječna babica (Salaria fluviatilis), primorska uklija (Alburnus alborella), peš (Cottus gobio), pijor (Phoxinus lumaireul), primorska pastrva (Salmo farioides), glavočić vodenjak (Knipowitschia panizzae) i dvoprugasti vijun (Cobitis bilineata), ali i invazivne vrste kao što su babuška (Carassius gibelio) i sunčanica (Lepomis gibbosus).

 

Rijeka Zrmanja
Rijeka Zrmanja

Prilikom terenskog istraživanja u sklopu ekspedicije „Kamena galaksija – Zrmanja 2016.“ članovi HDBI-ja zabilježili su 10 vrsta slatkovodnih riba, a to su: peš, mren, pijor, pastrva, dvoprugasti vijun, sunčanica, slatkovodni glavočić, zrmanjski klen, primorska uklija i riječna babica. Najveći broj vrsta zabilježen je nizvodno od Kaštel Žegarskog, dok je najmanji broj vrsta zabilježen u gornjem toku rijeke Zrmanje u kojem obitavaju pastrva i peš. Velika brojnost invazivne sunčanice zabilježena je nizvodno od Berbera, a u samoj akumulaciji ona je najčešća vrsta uz obalu.

 

Riječna babica, Salaria fluviatilis
Riječna babica, Salaria fluviatilis