Hrvatski institut za biološku raznolikost (HIB), dio kojeg je i Hrvatsko društvo za biološka istraživanja, je kao partner prijavio dva projekta u sklopu programa suradnje "INTERREG V-A"  Slovenija - Hrvatska.

Prvi projekt je prijavljen u dijelu Očuvanja i održivog korištenja prirodnih i kulturnih resursa sa specifičnim ciljem Zaštite i obnove biološke raznolikosti i promocije usluga ekosustava pod naslovom: "Integralni pristup očuvanju ribe blistavac (Telestes souffia) u rijeci Bregani".

Glavni cilj je dugoročno osigurati povoljno stanje očuvanja ribe blistavac u Bregani kroz uključivanje i suglasnost dionika te primjenu integralnog pristupa upravljanja riječnim slivom. Šire projektno područje je sliv Save uzvodno od Zagreba, a uže sliv Bregane. Osim utjecaja klimatskih promjena na količinu vode, analizirat će se antropogeni pritisci u slivu Bregane, modelirati utjecaji na vode, te predložiti mjere kojima se ti pritisci ublažuju. Posebno će se analizirati mjere zelene infrastrukture te izvesti pilot projekti na pritokama u slivu Bregane. Praćenje njihova učinka na stanje voda doprinijet će novim znanjima vezanim uz korištenje usluga ekosustava za očuvanje biološke raznolikosti i dobrobit čovjeka.

Vodeći partner ovog projekta je WWF Adria – Udruga za zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti, a od ostalih partnera, uz HIB, tu su još  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ''Zeleni prsten'', Tehničko veleučilište u Zagrebu - TVZ te Slovenski partneri: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije - DOPPS i Center za kartografijo favne in flore - CKFF.

Drugi projekt je također prijavljen u dijelu Očuvanja i održivog korištenja prirodnih i kulturnih resursa sa specifičnim ciljem Zaštite i obnove biološke raznolikosti i promocije usluga ekosustava pod nazivom: "Krške rijeke u slijevu Kupe – zajedničko prekogranično očuvanje stanišnih tipova obuhvaćenih mrežom Natura 2000 i procjena usluga ekosustava".

Cjelokupni cilj projekta je poboljšanje stanja krških rijeka koje se nalaze u zajedničkom prekograničnom krškom porječju Kupe te su s obje strane granice uvrštene u Natura 2000 ekološku mrežu s istim ciljanim stanišnim tipovima i nastanjuju ih iste vrste riba. Ovim projektom želimo unaprijediti znanje o stanju staništa i ribljih vrsta u Pokuplju, uvesti koncept identifikacije i ekonomskog vrednovanja usluga ekosustava u svrhu boljeg i održivog upravljanja vodama, promovirati upotrebu zelene infrastrukture te jačati kapacitete u svrhu očuvanja Natura 2000 stanišnih tipova.

Vodeći partner ovog projekta je Nacionalni inštitut za biologijo NIB, a osim HIB-a, partneri su još i Hrvatske vode, Grad Karlovac te slovenski Ekoremedijacijski tehnološki center - ERTC te Občina Kočevje.

 

 

 

FaLang translation system by Faboba