Popis vrsta

Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758)

Hrvatsko ime: Velika ozimica
Englesko ime: Schelly, Common Whitefish
Njemačko ime: Große SchwebrenkeKlasifikacija:
Red: Salmoniformes
Porodica: Coregonidae
Morfologija:

Broj ljusaka u bočnoj pruzi: 84-100
17–48 škržnih šipćica (branhiospina).
Usta su donja, mala i bez zubi. Vrlo varijabilna vrsta kod koje se formiraju lokalne rase (mnoge su nazvane podvrstama).

Max veličina:
15 – 40 cm, maksimalno 57 cm
maksimalna težina oko 2.8 kg
Biologija:

Mrijesti se od listopada do siječnja, na šljunkovitoj podlozi. Na vrijeme mriješćenja mogu utjecati Mjesečeve mijene. Jaja se izliježu za oko 100 dana. Spolna zrelost se postiže u 3 – 4 godine. Žive do 10 godina. Plodnost iznosi 1 000-28 000 jaja po ženki.
Mlađ se hrani beskralježnjacima, naročito planktonskim račićima, a odrasle jedinke bentičkim i planktonskim formama.

Distribucija:
Sjeverozapadna i srednja Europa u velikim hladnim jezerima, i u baltičkom području gdje migrira u rijeke radi mriješćenja. Novijim istraživanjima ovaj kompleks je podjeljen u oko 20 zasebnih vrsta. U Hrvatskoj unesena u neke akumulacije (Peruča). - ALOHTONA VRSTA. Taksonomski status niti podrijeklo populacija u Hrvatskoj nisu poznati.
Regionalni IUCN status:

 

nije ocjenjena jer je unesena

 

Globalni IUCN status:

osjetljiva (VU)  D2  ver 3.1

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci: