Popis vrsta

Gambusia holbrooki Girard, 1859

Sin. Gambusia affinis (Baird & Girard, 1859)

Hrvatsko ime: gambuzija
Englesko ime: Eastern Mosquito Fish
Njemačko ime: Gambuse, Koboldkärpfling


{gallery id=birds rows=1 cols=5 width=120 height=120 labels=captions alignment=center orientation=horizontal buttons=0 links=0 counter=0 overlay=1}/slatkovodne_ribe/Gambusia_affinis{/gallery}


Klasifikacija:
Red: Cyprinodontiformes
Porodica: Poecillidae
Morfologija:

Leđna peraja: 7-8 mekanih šipćica
Podrepna peraja: 9-10 mekanih šipćica
Usta su gornja. Leđna peraja smještena dosta straga, oko ili iza podrepne peraje. Druga izdužena zraka podrepne peraje kod mužjaka ima na kraju zadnje zrake kukicu, kao i treća izdužena zraka. Podočna pjega je slabo izražena ili je nema. Diploidni broj kromosoma je 48. U bočnoj liniji ima od 29 do 32 ljuske i ona se protežu blizu leđa. Repna peraja je ispupčena i na njoj su dva reda jasno uočljivih pjega. Mužjaci imaju podrepnu peraju oblikovanu u penis. Ranije definirane podvrste: Gambusia affinis affinis i Gambusia affinis holbrooki razdvojene su u dvije zasebne vrste G. affinis i G. holbrooki, a obje su unesene u europske vode u različito vrijeme.

Max veličina:

3 – 5 cm; maksimalno 6 cm

uobičajena dužina ženki je do 4.5 cm; mužjaka 2.5 cm

Biologija:

Mrijeste se većim dijelom između travnja i kolovoza. To je živorodna vrsta kojoj ženke imaju unutrašnju oplodnju. Sperma se odvodi u spolni otvor uz pomoć posebnog organa – gonopodija, što je izmijenjena prva zraka podrepne peraje. 30 dana nakon oplodnje rada se oko 50 mladih. Ženka svake godine može imati nekoliko legla, obično tri. Spolna zrelost se postiže u prvoj godini. Odrasle jedinke se hrane raznovrsnom hranom i to uglavnom beskralježnjacima, naročito ličinkama kukaca i rakova. Značajna u kontroli populacija komaraca, naročito u područjima sa malarijom, ali je opasna za autohtone vrste.

Distribucija:
ALOHTONA vrsta prvotno naseljavala južni dio Sjeverne Amerike, a danas je široko rasprostranjena vrsta u cijelom svijetu. Obzirom da se hrani ličinkama komaraca, početkom 20. stoljeća unesena je i u jadranske vodotoke s ciljem suzbijanja malarije. Izuzetno je otporna na povišenje temperature i nedostatak kisika u vodi jer može gutati atmosferski zrak. Živorodna je vrsta, a taj poseban način razmnožavanja adaptivna je prednost gambuzije u odnosu na ostale vrste riba. Predator je ribljih jaja i mladi, te ličinaka vodozemaca, pa izvan prirodnog područja rasprostranjenja uzrokuje smanjenje brojnosti autohtonih, a osobito manjih vrsta riba.
Regionalni IUCN status:

nije ugrožena (MRAKOVČIĆ i SUR. 2006)


Globalni IUCN status:

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci: