Popis vrsta

Gymnocephalus baloni (Holčik et Hensel, 1974)

Hrvatsko ime: Balonijev balavac
Englesko ime: Balon´s Ruffe, Danube R.
Njemačko ime: Balons Kaulbarsch, Donau K.


{gallery id=birds rows=1 cols=5 width=120 height=120 labels=captions alignment=center orientation=horizontal buttons=0 links=0 counter=0 overlay=1}/slatkovodne_ribe/Gymnocephalus_baloni{/gallery}


Klasifikacija:
Red: Perciformes
Porodica: Percidae
Morfologija:

Leđna peraja: 14-16 tvrdih šipćica / 11-16 mekanih šipćica
Ljusaka u bočnoj pruzi: 35-39
Balonijev balavac naraste do 12 cm. Tijelo mu je robusno, visoko i zbijeno. Leđa su tamnosmede i maslinastozelene boje, bokovi nešto svijetliji, a trbuh žutobijel. Od leđa prema trbuhu pruža se četiri do šest tamnijih pruga koje su katkada prekinute. Po tim se prugama balonijev balavac razlikuje od običnog balavca. Prva šipćica podrepne peraje dosta je kraća od druge, a prilično su razmaknute. Na škržnom poklopcu dvije su duže bodlje.

Max veličina:
naraste do 12 cm
Biologija:

Živi u srednjem i donjem toku većih rijeka, u zoni deverike i blizu ušća. Reofilna je vrsta koja se zadržava među kamenjem i na šljunkovitim dijelovima, s brzim tijekom vode i većom količinom kisika. Jedinke se najčešće zadržavaju samostalno i skrivaju danju, a aktivnost poćinju u sumrak.
Hrani se sitnim pridnenim beskralješnjacima, kao što su ličinke kukaca, manji rakovi, maločetinaši, itd.
Naćin razmnožavanja nije posve poznat, ali prema dostupnim podatcima mrijesti se u plitkoj vodi među vodenim biljem.

Distribucija:

Balonijev balavac nastanjuje dunavski slijev istoćne Europe (Češka, Rumunjska, Slovaćka, Mađarska, Bjelorusija,  Ukrajina, Bugarska, Slovenija, Hrvatska). Prisutan je i u Austriji i Njemačkoj (Bavarska).
U Hrvatskoj živi u rijeci Dravi; u donjem toku Mure i Dunavu. Nalazi vrste u Hrvatskoj 1984. i u Sloveniji 1990. dosad su najjugozapadnije točke raprostranjenosti balonijevog balavca.
Endemska vrsta Dunavskog sliva.

Regionalni IUCN status:

osjetljiva (VU) (MRAKOVČIĆ i SUR. 2006)


Globalni IUCN status:

najmanje zabrinjavajuća    ver 3.1

 

Više informacija:

FishBase baza

Pretraži Fauna Europea

Pretraži Species 2000

 

Pregled referenci: