Home

Glavatica ulovljena u Savi (Branimir Filipović)

U siječnju 2014. u Savi kod Rajevog sela (241 km; Vukovarsko-srijemska županija) ulovljena je glavatica (mladica) od 4,2 kg i 83 cm. Sretni ribolovac Branimir Filipović ulovio ju je na pješćanom meandru Save neposredno uz selo. Ova vijest bi mogla potkrijepiti teoriju da je voda u rijeci Savi posljednjih godina ipak nešto bolje kvalitete. Više o glavatici pročitajte ovdje=>

 

UK & IRELAND

8-11 July 2013

Annual Symposium of the Fisheries Society of the British Isles: Deep-Sea Fish Biology

University of Glasgow, Scotland

Website: http://www.fsbi.org.uk

 

22-24 October 2013

Institute of Fisheries Management Annual Conference – What have fish ever done for us? – The importance of good fisheries management in modern society

City Hall, Cardiff, Wales

Website: http://www.ifm.org.uk

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Hrvatsko društvo za biološka istraživanja – HDBI u suradnji sa Sekcijom za ribe Udruge studenata biologije – BIUS, u razdoblju od svibnja do listopada 2011. godine provelo je projekt pod nazivom „Ihtiofauna rijeka i potoka Žumberka i Samoborskog gorja“. Istraživanjem je obuhvaćena fauna riba vodotoka na području Žumberka i Samoborskog gorja. Zabilježene su 32 vrste riba na 21 istraženom lokalitetu koje se mogu svrstati u 10 porodica.

Timski rad članova

 

Ciljanim istraživanjem na području Istre, članovi Hrvatskog društva za biološka istraživanja otkrili su malenu populaciju ugrožene vrste krkuše Romanogobio benacensis. Vrsta je zabilježena samo na jednom lokalitetu na području slijeva rijeke Mirne i u vrlo malenom broju (> 15 jedinki). Ova vrsta do sada je samo zabilježena za područje slijeva rijeke Po u Italiji, te u rijekama Soči (Isonzo) i Reki u Sloveniji.

Romanogobio benacensis iz rijeke Mirne, Istra

Novi popis vrsta slatkovodnih riba Republike Hrvatske sadrži 143 vrste riba i pet vrsta paklara. Za šest vrsta upitno je njihovo prisustvo na teritoriju Republike Hrvatske, te ih je još potrebno detaljnije istražiti.

Popis slatkovodnih riba Republike Hrvatske

Istraživanjima slovenskih kolega ihtiologa, tijekom 2010. otkrivena je i opisana nova vrsta klena - Squalius janae - u Istri, te je utvrđeno da dolazi samo u rijeci Dragonji i pritocima (Bogutskaya & Zupančič, 2010). Kasnijom analizom ustvrđeno je da navedena vrsta dolazi i u riječicama Pazinčici, Boljunšćici i Čepićkom polju (nekadašnje Čepić jezero) (Zupančič et al., 2010) u okolici Pazina (središnja Istra). Vrlo je vjerojatno da ova vrsta još naseljava i rijeke Rašu i Mirnu gdje dijeli stanište sa primorskim klenom Squalius squalus.

Squalius janae

Pastrva zlousta (Salmothymus obtusirostris krkensis) iz rijeke Krke ipak nije izumrla i ponovno je ulovljena 26. travnja 2011. u jezeru Brljan.

Zlousta iz Krke (foto: Stipan  Ivić)

 

Endemske vrste riba Jadranskog sliva

Državni zavod za zaštitu prirode izdao je plakat s popisom i slikama ugroženih vrsta slatkovodnih riba Hrvatske.

Za više informacija i za download (pdf) posjetite web stranice Državnog zavoda za zaštitu prirode.
Pročitajte više o ugroženim vrstama i endemima Republike Hrvatske na našim web stranicama stranicama.

Novija istraživanja na Zavodu za zoologiju vertebrata Biološkog odsjeka PMF-a pokazala su da je u Hrvatskoj gotovo iskljućivo prisutan crni somić (Ameiurus melas) iako je dugi niz godina prevladavalo mišljenje da je u naše vode unesen samo Ameiurus nebulosus.


Razlike između A. nebulosus i A. melas