O HDBI-u

Hrvatski institut za biološku raznolikost (HIB), dio kojeg je i Hrvatsko društvo za biološka istraživanja, je kao partner prijavio dva projekta u sklopu programa suradnje "INTERREG V-A"  Slovenija - Hrvatska.

U listopadu ove godine (22. 10. 2016.) otvorena je AQUATIKA, slatkovodni akvarij i muzej rijeka u Karlovcu. 

Hrvatsko društvo za biološka istraživanja (HDBI) sudjelovalo je na 16. Multidisciplinarnoj međunarodnoj speleo-ronilačkoj ekspediciji „Kamena galaksija – Zrmanja 2016.“ održanoj od 1. – 15. kolovoza 2016. godine na području rijeke Zrmanje. Ekspedicija je okupila preko 70 sudionika iz nekoliko zemalja, a u istraživanjima su sudjelovali speleolozi, ronioci, speleoronioci, geolozi, biospeleolozi, biolozi, povjesničari, paleontolozi, arheolozi i dr. Članovi HDBI-ja predstavljali su ihtiološki tim na ekspediciji u sklopu koje su proveli istraživanja rijeke Zrmanje od izvora do umjetnog jezera Razovac 10ak kilometara uzvodno od Obrovca.

Hrvatski institut za biološku raznolikost je u fazi finaliziranja suradnje  s međunarodnom organizacijom za istraživanja okoliša OpWall - Operation Wallacea. U sklopu suradnje, strani studenti iz cijelog svijeta će biti u mogućnosti posjetiti Hrvatsku i biti dio istraživanja bioraznolikosti naše zemlje.

 

Natječaj za prijam u radni odnos: Javna ustanova AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC Rok prijave: 15 dana